Kalendarz

Maj 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 kwietnia 2018 1 maja 2018 2 maja 2018 3 maja 2018 4 maja 2018 5 maja 2018 6 maja 2018
7 maja 2018 8 maja 2018 9 maja 2018 10 maja 2018 11 maja 2018 12 maja 2018 13 maja 2018
14 maja 2018 15 maja 2018 16 maja 2018 17 maja 2018 18 maja 2018 19 maja 2018 20 maja 2018
21 maja 2018 22 maja 2018 23 maja 2018 24 maja 2018 25 maja 2018 26 maja 2018 27 maja 2018
28 maja 2018 29 maja 2018 30 maja 2018 31 maja 2018 1 czerwca 2018 2 czerwca 2018 3 czerwca 2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć

30 kwietnia 2018 r. – poniedziałek

2 maja 2018 r. – środa

4 maja 2018 r. – piątek

1 czerwca 2018 r. – piątek

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi  im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje,  że rozpoczęła się rekrutacja dzieci   do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej  nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

P E D A G O G  S Z K O L N Y

Anna Kowalkowska
Telefon 23 696 15 27

Tygodniowy rozkład zajęć pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 W Szkole Podstawowej w Lidzbarku pracuję jako pedagog szkolny. W swoich działaniach staram się jak najlepiej zaspokajać potrzeby szkoły, uczniów i ich rodziców. Za szczególnie ważną uważam pracę opiekuńczo-wychowawczą, czyli udzielanie pomocy dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze i mającym trudności wychowawcze.

Korzystam z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w: diagnozowaniu i eliminowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci, decydowaniu o nauczaniu indywidualnym i specjalnym, organizowaniu specjalnych form opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu Bardzo ważnym elementem pracy pedagoga jest kontakt z rodzicami uczniów. W swoim tygodniowym rozkładzie zajęć uwzględniłam możliwość bezpośrednich kontaktów z rodzicami, wzajemnego informowania się o sytuacji i problemach dzieci. Z rodzicami spotykam się również na zebraniach organizowanych przez wychowawców, na których w formie pogadanek, prelekcji przekazuję rodzicom informacje o zagrożeniach (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc), o bieżących problemach w szkole, sposobach rozwiązywania kłopotów wychowawczych.

Jako pedagog współpracuję z różnymi instytucjami: MOPS-em w zakresie pomocy uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne(np. dożywianie); z Policją w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych; współdziałanie z kuratorami sadowymi dotyczy wglądu w sytuację rodzinną ucznia, zbieranie informacji o sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia, konsultowanie podejmowanych czynności wobec ucznia; a także z GKRPA.