Kalendarz

Listopad 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018
5 listopada 2018 6 listopada 2018 7 listopada 2018 8 listopada 2018 9 listopada 2018 10 listopada 2018 11 listopada 2018
12 listopada 2018 13 listopada 2018 14 listopada 2018 15 listopada 2018 16 listopada 2018 17 listopada 2018 18 listopada 2018
19 listopada 2018 20 listopada 2018 21 listopada 2018 22 listopada 2018 23 listopada 2018 24 listopada 2018 25 listopada 2018
26 listopada 2018 27 listopada 2018 28 listopada 2018 29 listopada 2018 30 listopada 2018 1 grudnia 2018 2 grudnia 2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć

02.11.2018 r. piątek

02.05.2019 r. czwartek

15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

100-lecie Niepodległości

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…

P E D A G O G  S Z K O L N Y

Anna Kowalkowska
Telefon 23 696 15 27

Tygodniowy rozkład zajęć pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 W Szkole Podstawowej w Lidzbarku pracuję jako pedagog szkolny. W swoich działaniach staram się jak najlepiej zaspokajać potrzeby szkoły, uczniów i ich rodziców. Za szczególnie ważną uważam pracę opiekuńczo-wychowawczą, czyli udzielanie pomocy dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze i mającym trudności wychowawcze.

Korzystam z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w: diagnozowaniu i eliminowaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci, decydowaniu o nauczaniu indywidualnym i specjalnym, organizowaniu specjalnych form opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu Bardzo ważnym elementem pracy pedagoga jest kontakt z rodzicami uczniów. W swoim tygodniowym rozkładzie zajęć uwzględniłam możliwość bezpośrednich kontaktów z rodzicami, wzajemnego informowania się o sytuacji i problemach dzieci. Z rodzicami spotykam się również na zebraniach organizowanych przez wychowawców, na których w formie pogadanek, prelekcji przekazuję rodzicom informacje o zagrożeniach (papierosy, alkohol, narkotyki, przemoc), o bieżących problemach w szkole, sposobach rozwiązywania kłopotów wychowawczych.

Jako pedagog współpracuję z różnymi instytucjami: MOPS-em w zakresie pomocy uczniom z rodzin posiadających trudne warunki materialne(np. dożywianie); z Policją w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych; współdziałanie z kuratorami sadowymi dotyczy wglądu w sytuację rodzinną ucznia, zbieranie informacji o sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia, konsultowanie podejmowanych czynności wobec ucznia; a także z GKRPA.