Kalendarz

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018 7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018 27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

PRZEWODNICZĄCY – Aleksandra Zakrzewska kl.VII b

ZASTĘPCA – Kacper Blank kl. VII a

SKARBNIK – Aleksandra Skarzyńska kl. VII b

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

W tym roku szkolnym w każdy poniedziałek w naszej szkole losowane będą dwa szczęśliwe numerki, które w ten dzień nie będą pytane. Nie zwalnia to jednak z prac domowych oraz zapowiedzianych prac klasowych. Informację o wylosowanych numerach uczniowie znajdą na gazetce na łączniku, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim.

W dniu swoich urodzin uczniowie nie będą pytani.

Na korytarzu na I piętrze (pomiędzy salą nr 13 i 14) została umieszczona specjalna skrzynka, w której uczniowie będą mogli umieszczać swoje pomysły. Raz w miesiącu pomysły będą odczytywane.

Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z domów dziecka. Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni za strojenie choinki na dolnym korytarzu. Weźmiemy również udział w Akcji Pisania Listów, podczas której będziemy pisać listy i kartki pocztowe do chorych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W  kwietniu zorganizujemy NOC GIER, podczas której będziecie mogli w szkole razem ze swoimi kolegami grać w różnego rodzaju gry planszowe oraz komputerowe, oglądać filmy i grać w gry zespołowe. O szczegółach tej imprezy poinformujemy Was na początku stycznia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizujemy Dzień Samorządności.

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas organizowanych przez nas dyskotekach w listopadzie, styczniu, lutym i maju.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany konkurs Mam talent. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności mogą zgłaszać się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej lub do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Gazetki na górnym korytarzu przygotowujemy współpracując z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne prowadzone przez panią Marlenę Komosińską.


Sztandar Szkoły będzie wystawiony na ślubowaniu uczniów klas pierwszych, apelu z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja oraz na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

 

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas akcjach i imprezach!Aktualności


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

6 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci przygotowali informacje o sobie, które zostały umieszczone na gazetce na pierwszym piętrze obok pokoju nauczycielskiego. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z propozycjami i pomysłami kandydatów.

W przeprowadzeniu wyborów pomagali uczniowie klas szóstych: Samanta Nadolska, Nikola Kraynik, Natalia Skrzypczyk i Liwia Pietrzak.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:
przewodniczący szkoły – Aleksandra Zakrzewska, kl.VIIb
zastępca przewodniczącego szkoły – Kacper Blank, kl.VIIa
skarbnik – Aleksandra Skarzyńska, kl.VIIb

6 października odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna z panią dyrektor szkoły – p. Beatą Piątkowską. Uczniowie przedstawili swoje propozycje i pomysły, które były bardzo ciekawe. W ten sposób powstał plan pracy Samorządu Uczniowskiego, który został przedstawiony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU

 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VII.
 2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji
  • Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
 4. Samorząd ma prawo do:
  • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • wyboru opiekuna Samorządu,
  • organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 6. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
  • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
  • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 8. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
 9. Wybory do Samorządu Szkolnego są przeprowadzane na początku października.
 10. Wybory mają charakter tajny.
 11. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest zawarty w Planie Dydaktyczno-Wychowawczym Szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska