Wielka Liga Czytelników

Z przyjemnością informujemy,
że nasza Biblioteka pełni funkcję Koordynatora Powiatowego „Wielkiej Ligii Czytelników”. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
14-dzialdowski@wielka-liga.pl
Więcej informacji na: www.wielka-liga.pl

II Etap: powiatowy 28 lutego 2019 r.

Kalendarz

Luty 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019
4 lutego 2019 5 lutego 2019 6 lutego 2019 7 lutego 2019 8 lutego 2019 9 lutego 2019 10 lutego 2019
11 lutego 2019 12 lutego 2019 13 lutego 2019 14 lutego 2019 15 lutego 2019 16 lutego 2019 17 lutego 2019
18 lutego 2019 19 lutego 2019 20 lutego 2019 21 lutego 2019 22 lutego 2019 23 lutego 2019 24 lutego 2019
25 lutego 2019 26 lutego 2019 27 lutego 2019 28 lutego 2019 1 marca 2019 2 marca 2019 3 marca 2019

Dni dodatkowo wolne od zajęć

02.11.2018 r. piątek

02.05.2019 r. czwartek

15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

PRZEWODNICZĄCY – Miłosz Kowalski kl.VIII a

ZASTĘPCA – Eliza Karpińska kl. VIII a

SKARBNIK – Hubert Komoszyński kl. VIII b

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

W tym roku szkolnym w każdy poniedziałek w naszej szkole losowane będą dwa szczęśliwe numerki, które w ten dzień nie będą pytane. Nie zwalnia to jednak z prac domowych oraz zapowiedzianych prac klasowych. Informację o wylosowanych numerach uczniowie znajdą na gazetce na łączniku, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim.

W dniu swoich urodzin uczniowie nie będą pytani.

Na korytarzu na I piętrze (pomiędzy salą nr 13 i 14) została umieszczona specjalna skrzynka, w której uczniowie będą mogli umieszczać swoje pomysły. Raz w miesiącu pomysły będą odczytywane.

Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z domów dziecka. Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni za strojenie choinki na dolnym korytarzu. Weźmiemy również udział w Akcji Pisania Listów, podczas której będziemy pisać listy i kartki pocztowe do chorych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W  kwietniu zorganizujemy NOC GIER, podczas której będziecie mogli w szkole razem ze swoimi kolegami grać w różnego rodzaju gry planszowe oraz komputerowe, oglądać filmy i grać w gry zespołowe. O szczegółach tej imprezy poinformujemy Was na początku stycznia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizujemy Dzień Samorządności.

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas organizowanych przez nas dyskotekach w listopadzie, styczniu, lutym i maju.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany konkurs Mam talent. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności mogą zgłaszać się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej lub do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Gazetki na górnym korytarzu przygotowujemy współpracując z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne prowadzone przez panią Marlenę Komosińską.


Sztandar Szkoły będzie wystawiony na ślubowaniu uczniów klas pierwszych, apelu z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja oraz na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

 

Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas akcjach i imprezach!Aktualności


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

5 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń i nauczyciel miał możliwość oddania głosu na kandydata, który według niego miał najciekawsze pomysły na rozwijania działalności Samorządu Uczniowskiego. Największe emocje z pewnością przeżywali sami kandydaci, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie swoich kampanii wyborczych.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:
przewodniczący szkoły – Miłosz Kowalski kl.VIII a
zastępca przewodniczącego szkoły – Eliza Karpińska kl.VIII a
skarbnik – Hubert Komoszyński kl.VIII b

22 października odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna z panią dyrektor szkoły – p. Beatą Piątkowską. Uczniowie przedstawili swoje propozycje i pomysły, które były bardzo ciekawe. W ten sposób powstał plan pracy Samorządu Uczniowskiego, który został przedstawiony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.

Tekst: Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU

 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
 2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji
  • Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
 4. Samorząd ma prawo do:
  • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • wyboru opiekuna Samorządu,
  • organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 6. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
  • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
  • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 8. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
 9. Wybory do Samorządu Szkolnego są przeprowadzane na początku października.
 10. Wybory mają charakter tajny.
 11. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest zawarty w Planie Dydaktyczno-Wychowawczym Szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska

100-lecie Niepodległości

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…