Kalendarz

Październik 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 października 2018 2 października 2018 3 października 2018 4 października 2018 5 października 2018 6 października 2018 7 października 2018
8 października 2018 9 października 2018 10 października 2018 11 października 2018 12 października 2018 13 października 2018 14 października 2018
15 października 2018 16 października 2018 17 października 2018 18 października 2018 19 października 2018 20 października 2018 21 października 2018
22 października 2018 23 października 2018 24 października 2018 25 października 2018 26 października 2018 27 października 2018 28 października 2018
29 października 2018 30 października 2018 31 października 2018 1 listopada 2018 2 listopada 2018 3 listopada 2018 4 listopada 2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć

02.11.2018 r. piątek

02.05.2019 r. czwartek

15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…

OPIEKUN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Teresa Kaczorowska

Przedstawiciele Małego Samorządu:

Zofia Kamińska – klasa III a

Patrycja Kilanowska – klasa III c

Hanna Lemańska – klasa III d

 


 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
„Pluszaka warto mieć, na dobre i na złe”

25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Najmilszy przyjaciel każdego dziecka jest towarzyszem zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Jest nieodzownym przyjacielem przy zasypianiu, pociesza, dodaje otuchy i dlatego nie mogło go zabraknąć w naszej szkole. W piątek, 24 listopada tradycyjnie wszyscy uczniowie klas młodszych przynieśli do szkoły swoje ulubione maskotki. Dzień ten był okazją do wesołej zabawy. Świętowano i uczono się z pluszakami. Nauczyciele przypomnieli historię tego święta. Dzieci opowiadały o swoich maskotkach, słuchały czytanych przez panie fragmentów książek o misiach. Puchate, mięciutkie, małe i te duże, kochane misie towarzyszyły dzieciom podczas lekcji i na przerwach oraz wspólnej sesji fotograficznej. Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości.

Tekst: opiekun MSU Teresa Kaczorowska
Foto: Katarzyna Nizgorska, Aleksandra Trzaskalska, Małgorzata Przybylska


 

Struktura organizacyjna Małego Samorządu

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Członkami Małego Samorządu są reprezentanci klas III.
 3. Wybory do Małego Samorządu są przeprowadzane na początku października.
 4. Kadencja Małego Samorządu trwa jeden rok szkolny.
 5. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wychowawcami klas.
 6. Mały Samorząd klas I – III spełnia zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów.

Założenia:

 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 6. Współudział w organizacji imprez szkolnych.
 7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 8. Pomoc w organizacji konkursów.

Cele Małego Samorządu

 1. Głównym celem jaki stawia sobie Mały Samorząd jest zintegrowanie uczniów
  klas I – III poprzez organizowanie różnorodnych konkursów, imprez okolicznościowych, sportowych, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
 4. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 7. Poprzez działalność w samorządzie uczniowie uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne

W bieżącym roku szkolnym Mały Samorząd Uczniowski zaplanował między innymi następujące działania:

 • Aktywne włączenie się w organizację rozpoczęcia roku szkolnego, w przygotowanie ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.
 • Klasowe imprezy z okazji Dnia Chłopaka.
 • Powołanie MSU – wybór członków.
 • Udział w szkolnej akcji z okazji Dnia Uśmiechu.
 • Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Uczczenie pamięci poległych za Ojczyznę – zapalenie zniczy w miejscach Pamięci Narodowej.
 • Światowy dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Działania integracyjne z okazji listopadowego Dnia Postaci z Bajki oraz Dnia Pluszowego Misia.
 • Udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
 • Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy- Ogólnopolska kampania „Góra Grosza”.
 • Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pisanie życzeń do chorych dzieci.
 • Apel „Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”.
 • Bal karnawałowy wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • Konkurs „Bezpieczny w Internecie”.
 • Organizacja szkolnych walentynek dla klas I – III (Walentynkowa Poczta)
 • „Dzień w Krawacie”
 • Powitanie wiosny na kolorowo.
 • Włączenie się do akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.
 • Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje”
 • Podsumowanie pracy MSU.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy z Samorządem Szkolnym i biblioteką oraz wynikające z bieżącej działalności szkoły.
 • Współpraca z redakcją gazetki szkolnej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV-VI.

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego
Teresa Kaczorowska