Wielka Liga Czytelników

Z przyjemnością informujemy,
że nasza Biblioteka pełni funkcję Koordynatora Powiatowego „Wielkiej Ligii Czytelników”. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
14-dzialdowski@wielka-liga.pl
Więcej informacji na: www.wielka-liga.pl

Kalendarz

Styczeń 2019
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 grudnia 2018 1 stycznia 2019 2 stycznia 2019 3 stycznia 2019 4 stycznia 2019 5 stycznia 2019 6 stycznia 2019
7 stycznia 2019 8 stycznia 2019 9 stycznia 2019 10 stycznia 2019 11 stycznia 2019 12 stycznia 2019 13 stycznia 2019
14 stycznia 2019 15 stycznia 2019 16 stycznia 2019 17 stycznia 2019 18 stycznia 2019 19 stycznia 2019 20 stycznia 2019
21 stycznia 2019 22 stycznia 2019 23 stycznia 2019 24 stycznia 2019 25 stycznia 2019 26 stycznia 2019 27 stycznia 2019
28 stycznia 2019 29 stycznia 2019 30 stycznia 2019 31 stycznia 2019 1 lutego 2019 2 lutego 2019 3 lutego 2019

Dni dodatkowo wolne od zajęć

02.11.2018 r. piątek

02.05.2019 r. czwartek

15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

OPIEKUN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Teresa Kaczorowska

Przedstawiciele Małego Samorządu:

Amelia Bielecka – klasa III b

Zofia Karkocha – klasa III b

Sara Rogozińska – Duda – klasa III b

 


 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Jedna z najpopularniejszych maskotek, uwielbiana przez wszystkie dzieci i dorosłych obchodzi swoje urodziny 25 listopada. Najmilszy przyjaciel każdego dziecka jest towarzyszem zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Jest nieodzownym przyjacielem przy zasypianiu, pociesza, dodaje otuchy i dlatego nie mogło go zabraknąć w naszej szkole. W poniedziałek, 26 listopada uczniowie klasy I – III przynieśli do szkoły swoje ulubione misie. Dzień ten był okazją do wesołej zabawy. Świętowano i uczono się z pluszakami. Nauczyciele przypomnieli historię tego święta, dzieci opowiadały o swoich maskotkach. Puchate, mięciutkie, małe i te duże, kochane misie towarzyszyły dzieciom podczas lekcji i na przerwach oraz wspólnej sesji fotograficznej. Dzień Pluszowego Misia wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości, na długo zostanie w ich pamięci.

Tekst: opiekun MSU Teresa Kaczorowska
Foto: D. Fryza, T. Kaczorowska


 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w klasach I – III

Jak co roku, 21 listopada uczniowie klas I – III obchodzili dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, myśli i życzeń czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To niezwykle ważne święto. Jest to wspaniała okazja, aby swoją życzliwość przekazać najbliższym. Z okazji tego święta przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego rozdawali symboliczne, uśmiechnięte buźki, które przez cały dzień przypominały, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie. Była to wspaniała okazja, aby przypomnieć dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W klasach zostały przeprowadzone rozmowy na temat życzliwości. Pozdrowienia i życzenia uczniowie umieścili również na listkach Drzewa Życzliwości. W tym dniu największym powodzeniem cieszyły się kolorowe karteczki, którymi można było obdarować kolegę, koleżankę, nauczyciela, pracownika szkoły lub kogoś bardzo bliskiego. Ileż tam było ciepłych i serdecznych słów! I jak miło było dostać taki ciepły liścik…

Mały Samorząd Uczniowski w tym pięknym dniu życzy wszystkim życzliwości i ciepła każdego dnia, nie tylko 21 listopada.

Tekst i foto: opiekun MSU Teresa Kaczorowska


 

Struktura organizacyjna Małego Samorządu

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Członkami Małego Samorządu są reprezentanci klas III.
 3. Wybory do Małego Samorządu są przeprowadzane na początku października.
 4. Kadencja Małego Samorządu trwa jeden rok szkolny.
 5. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wychowawcami klas.
 6. Mały Samorząd klas I – III spełnia zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów.

Założenia:

 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 6. Współudział w organizacji imprez szkolnych.
 7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 8. Pomoc w organizacji konkursów.

Cele Małego Samorządu

 1. Głównym celem jaki stawia sobie Mały Samorząd jest zintegrowanie uczniów
  klas I – III poprzez organizowanie różnorodnych konkursów, imprez okolicznościowych, sportowych, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
 4. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 7. Poprzez działalność w samorządzie uczniowie uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne

W bieżącym roku szkolnym Mały Samorząd Uczniowski zaplanował między innymi następujące działania:

 • Aktywne włączenie się w organizację rozpoczęcia roku szkolnego, w przygotowanie ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.
 • Klasowe imprezy z okazji Dnia Chłopaka.
 • Powołanie MSU – wybór członków.
 • Udział w szkolnej akcji z okazji Dnia Uśmiechu.
 • Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Uczczenie pamięci poległych za Ojczyznę – zapalenie zniczy w miejscach Pamięci Narodowej.
 • Światowy dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Działania integracyjne z okazji listopadowego Dnia Postaci z Bajki oraz Dnia Pluszowego Misia.
 • Udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
 • Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy- Ogólnopolska kampania „Góra Grosza”.
 • Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pisanie życzeń do chorych dzieci.
 • Apel „Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”.
 • Bal karnawałowy wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • Konkurs „Bezpieczny w Internecie”.
 • Organizacja szkolnych walentynek dla klas I – III (Walentynkowa Poczta)
 • „Dzień w Krawacie”
 • Powitanie wiosny na kolorowo.
 • Włączenie się do akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.
 • Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje”
 • Podsumowanie pracy MSU.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy z Samorządem Szkolnym i biblioteką oraz wynikające z bieżącej działalności szkoły.
 • Współpraca z redakcją gazetki szkolnej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV-VI.

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego
Teresa Kaczorowska


100-lecie Niepodległości

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…