Kalendarz

Wrzesień 2018
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 sierpnia 2018 28 sierpnia 2018 29 sierpnia 2018 30 sierpnia 2018 31 sierpnia 2018 1 września 2018 2 września 2018
3 września 2018 4 września 2018 5 września 2018 6 września 2018 7 września 2018 8 września 2018 9 września 2018
10 września 2018 11 września 2018 12 września 2018 13 września 2018 14 września 2018 15 września 2018 16 września 2018
17 września 2018 18 września 2018 19 września 2018 20 września 2018 21 września 2018 22 września 2018 23 września 2018
24 września 2018 25 września 2018 26 września 2018 27 września 2018 28 września 2018 29 września 2018 30 września 2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl

Rekrutacja 2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy I-wszej Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 czytaj więcej…

Szkoła Przyjazna Środowisku

Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Marka Nowackiego po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych sprawozdań przyznała szkole Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” >>>>

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w klasach I – III

3 września 2018 roku odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Wicedyrektor szkoły, pani Anna Kostrubała powitała zaproszonych gości: Burmistrza Lidzbarka – pana Macieja Sitarka, przewodniczą Rady Rodziców- panią Lucynę Rybicką-Szymańską, zastępcę Komendanta Hufca ZHP Lidzbark- druhnę Danielę Gawińską, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi- panią Beatę Piątkowską, a także nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz wszystkich uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Beata Piątkowska, która skierowała do uczniów wiele ciepłych słów, szczególną uwagę zwracając na uczniów klas pierwszych.

Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów z klas: III a i III b. Uczniowie przypomnieli 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wszyscy minutą ciszy uczcili poległych w czasie II wojny światowej. Ważnym momentem było zapalenie znicza przez przedstawicieli trzecioklasistów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli poległych podczas drugiej wojny światowej. Następnie odbył się koncert piosenek oraz recytacja wierszy o pożegnaniu wakacji i powitaniu szkoły, które wprowadziły zgromadzonych w miły i radosny nastrój. Po apelu wszyscy uczniowie rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami.

Program artystyczny został przygotowany przez panią Katarzynę Sławińską i panią Teresę Jagielską. Tematyczną dekorację pod hasłem: Pamiętamy! Witaj szkoło! wykonała pani Magdalena Zawacka.

Tekst: Teresa Jagielska
Foto: Małgorzata Waleszkowska, Dorota Fryza


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Wicedyrektor szkoły, pan Wojciech Nowiński powitał zaproszonych gości –przewodniczącą Rady Rodziców – panią Lucynę Szymańską – Rybicką, zastępca Komendanta Hufca ZHP Lidzbark, druhnę Danielę Gawińską, dyrektora naszej szkoły, panią Beatę Piątkowską, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz wszystkich uczniów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i zaśpiewania hymnu. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Beata Piątkowska, która skierowała do uczniów wiele ciepłych słów, szczególną uwagę zwracając na uczniów klas czwartych.

Wrzesień jest bardzo szczególny dla wszystkich Polaków, nie tylko dlatego, że kończą się wakacje i rozpoczyna nowy rok szkolny. Występujący uczniowie przypomnieli, że właśnie mija 79 rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, rozpoczynając tym samym trwający prawie 6 lat, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Ważnym momentem podczas apelu było zapalenie znicza przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pod tablicą upamiętniającą nauczycieli poległych podczas drugiej wojny światowej.

Dzisiaj możemy bez lęku przystąpić do naszych zadań w nowym roku szkolnym. Życzymy wielu sukcesów, nauczycielom wyrozumiałości i cierpliwości, a uczniom – zapału w zdobywaniu wiedzy.

Program artystyczny został przygotowany przez panią Jolantę Nowińską i pana Mariusza Urbańskiego wraz z uczniami z klas VIa i VIb. Chór szkolny pod kierunkiem pani Magdaleny Zawackiej uświetnił część artystyczną pięknie wykonanymi patriotycznymi piosenkami. Tematyczną dekorację pod hasłem Witaj szkoło wykonała pani Magdalena Zawacka.

Po części artystycznej głos zabrał ponownie wicedyrektor szkoły, pan Wojciech Nowiński. Zwrócił się do uczniów i wyjaśnił podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w budynku szkoły oraz w drodze do szkoły. Następnie uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami i zostali zapoznani z planem lekcji.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska, Mariusz Urbański