Rozmiar: 104834 bajtów

logo

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
E-MAIL: splidzbark@wp.pl
WWW: www.splidzbark.pl

Informacje ogólne

Procedury