Kalendarz

Wrzesień 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 sierpnia 2020 1 września 2020 2 września 2020 3 września 2020 4 września 2020 5 września 2020 6 września 2020
7 września 2020 8 września 2020 9 września 2020 10 września 2020 11 września 2020 12 września 2020 13 września 2020
14 września 2020 15 września 2020 16 września 2020 17 września 2020 18 września 2020 19 września 2020 20 września 2020
21 września 2020 22 września 2020 23 września 2020 24 września 2020 25 września 2020 26 września 2020 27 września 2020
28 września 2020 29 września 2020 30 września 2020 1 października 2020 2 października 2020 3 października 2020 4 października 2020

Dni dodatkowo wolne

12.06.2020 r. piątek

16 – 18 czerwca 2020 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

Samorząd Uczniowski pamięta

25 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem, Jolantą Nowińską przyłączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta’’ i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą nauczycieli gminy Lidzbark poległych podczas drugiej wojny światowej. Tablica ta jako szczególne miejsce w naszej szkole jest wyrazem szacunku dla nauczycieli i przypomina nam, Polakom żyjącym w czasach pokoju o tragicznych wydarzeniach z historii naszego kraju i miasta. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w godny sposób uczcili pamięć nauczycieli, którzy na stałe zapisali się w naszej lokalnej historii.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


30 października uczniowie klasy VI a wraz z wychowawcą w ramach akcji „Szkoła Pamięta” odwiedzili lidzbarski cmentarz, gdzie zapalili znicze przy pomnikach, upamiętniających zmar-łych strażaków oraz osób, które zginęły w czasie II wojny światowej. Szóstoklasiści odwiedzili także groby nieżyjących nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób zasłużonych dla na-szego miasta. Swoją postawą dali wyraz szacunku zmarłym.

Tekst i foto: Danuta Szuman


18 października uczniowie klasy 1 b udali się na jesienną wyprawę po Lidzbarku. Po-znawali walory historyczne, patriotyczne i religijne miasta. Najpierw obejrzały obelisk, poświęcony królowi Władysławowi Jagielle oraz tablicę upamiętniającą cmentarz ewan-gelicki, znajdujące się w parku przy ul. Podzamcze.

Na Górce uczniowie oglądali fundamenty kościoła pod wezwaniem WNMP, Grotę Matki Boskiej- zabytek sakralny z 1945 roku, zabytkowy Kościół Ewangelicki p.w. Jezusa Żyjącego i dom kancelaryjny. Zatrzymały się przy trzech tablicach upamiętniających następujące wydarzenia: katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem, pomordowanie jeńców obozów w Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku oraz beatyfikację Jana Pawła II. W dro-dze powrotnej do szkoły oglądali kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i zabytkową basztę obronną.

23 października uczniowie odbyli kolejną jesienną wycieczkę, tym razem na cmen-tarz. Poprzedziło ją poznanie krótkiej historii szkoły, która w tym roku obchodzi 144 lecie powstania. Poznali również dawnych dyrektorów szkoły oraz obejrzeli Tablicą pamiątkową poświęconą nauczycielom poległym w II wojnie światowej. Na cmentarzu dzieci odwiedziły groby osób zasłużonych i cenionych w lidzbarskiej społeczności- Edwarda Klemensa, kronikarza, publicysty, badacza polskości, Alfonsa Tisslera i Bogda-na Kaźmierskiego- proboszczów parafii św. Wojciecha oraz zmarłych dyrektorów naszej szkoły, takich jak: Marian Ścisiński, Walenty Wilczewski i Zygmunt Majewski. Ponadto dzieci zatrzymały się pod pamiątkowymi tablicami i minutą ciszy uczciły zmarłych strażaków oraz mieszkańców Lidzbarka i okolic, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowców.

Tekst i foto: Teresa Jagielska


25 października klasa I a z wychowawczynią włączyła się do akcji „Szkoła Pamięta”. W jej ramach uczniowie odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności na miejscowym cmentarzu, uporządkowali groby i zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. Odwiedzili też groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.

Pierwszoklasiści wysłuchali krótkiej historii Lidzbarka o jego bohaterach, bo pamięć o nich jest niezwykle istotna w wychowaniu kolejnych pokoleń. Wszystkie dzieci uczestniczyły w żywej lekcji historii i tradycji słuchając pięknych, jak też i bezcennych wspomnień, pełnych pamięci o zmarłych.

Celem akcji było kształtowanie postaw szacunku oraz wdrażanie do odpowiedniego zachowania się w miejscach pamięci narodowej. Akcja przebiegała w spokojnej i pełnej zadumy atmosferze.

Tekst i foto: Katarzyna Sławińska


Uczniowie klasy IIa wraz z wychowawcą panią Beatą Piątkowską dnia 23 października 2019 roku udali się na cmentarz. Tam porządkowali groby zmarłych nauczycieli, dyrektorów szkół oraz osób zasłużonych dla Lidzbarka. Tym samym uczniowie klasy IIa włączyli się w akcję Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

Tekst i foto: Beata Piątkowska


Uczniowie klasy V b i VI b wraz z wychowawcami panem Mariuszem Topolewskim i panią Martą Wiadrowską włączyli się w akcję „Szkoła pamięta”. Uczniowie porządkowali groby, odwiedzili miejsca upamiętniające mieszkańców Lidzbarka oraz zapalili znicze, które są wyrazem pamięci. Wspomnienie osób zasłużonych dla naszego miasta wprowadziło wszystkich w melancholijny nastrój i skłoniło do refleksji.

Tekst i foto: Marta Wiadrowska


W piątek 25 października również uczniowie klasy IV a i V c włączyli się w akcję Mini-sterstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzi-li miejski cmentarz i zapalili znicze na grobach osób zasłużonych lokalnej społeczności. Dzieci uporządkowały również zaniedbane, opuszczone mogiły.

Tekst: Donata Majewska-Torba
Foto: Donata Majewska-Torba, Piotr Kołakowski


W ramach akcji „Szkoła Pamięta” również uczniowie klasy V a wraz z wychowawcą panią Alicją Kraszewską udali się na cmentarz, gdzie odwiedzili groby zmarłych nauczycieli, dyrektorów i pracowników naszej szkoły, a także uprzątnęli teren wokół pomników i zapalili symboliczne znicze jako znak pamięci i szacunku. Uczniowie pamiętali też o bezimiennych i zaniedbanych grobach, na których również postawili swoje znicze.

Tekst i foto: Alicja Kraszewska


W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Teresą Pawlak wybrali się na pobliski cmentarz. Odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w naszej lokalnej społeczności, a także groby nauczycieli, dyrektorów i pracowników z naszej placówki. Korzystając z okazji uczniowie posprzątali teren wokół mogił bezimiennych i już zapomnianych, gdyż pamięć o zmarłych jest szacunkiem dla ich życia, dla ich dokonań. Na koniec trzecioklasiści zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami naszej lokalnej historii.

Tekst i foto: Teresa Pawlak


W ramach akcji „Szkoła pamięta” również starsze klasy naszej szkoły razem z wychowawcami udały się na cmentarz.

Klasa VII b uporządkowała groby rodziny państwa Mieczkowskich oraz pana Konstantego Kościńskiego – historyka i patrioty z czasów zaborów.

Uczniowie klasy VII a i klasy V c odwiedzili miejsce, w którym znajduje się tablica, upamiętniająca lidzbarskich mieszkańców, zamordowanych w latach 1939-1944 przez niemieckich żołnierzy, a także uporządkowali groby partyzantów, poległych w czasie wojny.

Dzieci odwiedziły też grób pana Edwarda Klemensa – historyka, kronikarza i lidzbarskiego pisarza oraz pomnik postawiony w hołdzie zmarłym strażakom.
Na koniec wszyscy uczniowie zapalili znicze, aby oddać cześć zmarłym. Wyjście na cmentarz przebiegało w spokojnej, pełnej powagi atmosferze. Wspominaliśmy tych, którzy zapisali się w naszej lokalnej historii.

W ten sposób uczniowie upamiętnili ważne postaci i wydarzenia związane z regionem i lokalną społecznością. Z pewnością pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Tekst: Katarzyna Budna, Jolanta Nowińska
Foto: Katarzyna Budna, Jolanta Nowińska, Donata Majewska-Torba


Akcja znicz 2019

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych wolontariat Szkolnego Koła PCK wraz z wolontariatem “Służę i pomagam” zorganizowały zbiórkę zniczy wśród społeczności uczniowskiej.

Celem akcji było wdrażanie uczniów do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Podczas akcji zebrano 150 sztuk zniczy. Ofiarowane znicze zapłonęły na grobach, o których zapomniał czas i ludzie. Upamiętniliśmy również Miejsca Pamięci lokalnej.

W akcji wzięła udział bardzo duża liczba uczniów, co świadczy o wzorowej postawie uczniów wobec lokalnego patriotyzmu i poszanowaniu wartości.

Dziękujemy bardzo społeczności uczniowskiej i ich rodzicom za udział i zaangażowanie w naszą akcję.

Tekst i foto: Szkolne Koło PCK
pod kierunkiem Beaty Popowicz


Pamiętamy o tych, którzy odeszli

W październiku b.r. uczniowie z koła wolontariatu :”Służę i pomagam” pod kierunkiem Elżbiety Wawrzonkowskiej i Magdaleny Zawackiej posprzątali zaniedbane groby w Lidzbarku oraz zapalili znicze osobom zasłużonym dla naszego miasta- nauczycielom, księżom, strażakom.

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


Wędrujemy śladami historii Lidzbarka

W październiku uczniowie klasy IIb wraz z wychowawczynią Katarzyną Czaplińską oraz panią Bożeną Tejs wybrali się na wycieczkę po Lidzbarku w celu odwiedzenia lokalnych miejsc pamięci i zgłębienia ich historii. Trasa wycieczki nie była przypadkowa, a wytyczona poszukiwaniem miejsc z archiwalnych fotografii, przedstawiających nasze miasto. Celem uczniów było wykonanie współczesnych zdjęć w tych samych miejscach i z tej samej perspektywy.

Wyjście poprzedzone było przeglądaniem oraz analizą zdjęć przekazanych przez pana Zygmunta Mężykowskiego, pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, za które uczniowie serdecznie dziękują.

Wyniki pracy uczniów wykorzystane będą do utworzenia galerii podczas zaplanowanego w listopadzie Wieczoru legend pod hasłem: ”Lidzbark w legendach, wierszach i piosenkach” dla klas I – III oraz okolicznościowej dekoracji korytarza z okazji 100. rocznicy Powrotu Lidzbarka do Macierzy.

Tekst: Katarzyna Czaplińska
Foto: Bożena Tejs


Przyłączając się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” biblioteka szkolna zorganizowała wystawę książek, poświęconych historii Lidzbarka i tematycznie nawiązującą do 100. Rocznicy Powrotu Lidzbarka do Macierzy, która będzie przypadała 18 stycznia 2020 roku. Był to przełomowy dzień w historii miasta i jeden z najważniejszych momentów w jego dziejach, bowiem po 148 latach rządów niemieckich, Lidzbark powrócił w granice Polski.

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


W ramach akcji „Szkoła pamięta” uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią Katarzyną Czaplińska odwiedzili lokalne miejsce pamięci, znajdujące się w pobliskim lesie, które poświęcone jest mieszkańcom Lidzbarka zmarłym na dżumę w latach 1706 – 1708. Pamiątkową tablicę ufundowało w 2018 roku Nadleśnictwo Lidzbark oraz UTW w Lidzbarku. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tragicznym wydarzeniem w historii naszego miasta, a korzystając z okazji posprzątali teren wokół tablicy.

Tekst i foto: Katarzyna Czaplińska


Szkoła do hymnu

Szkoła pamięta

100-lecie Niepodległości

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku