Kalendarz

Wrzesień 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 sierpnia 2020 1 września 2020 2 września 2020 3 września 2020 4 września 2020 5 września 2020 6 września 2020
7 września 2020 8 września 2020 9 września 2020 10 września 2020 11 września 2020 12 września 2020 13 września 2020
14 września 2020 15 września 2020 16 września 2020 17 września 2020 18 września 2020 19 września 2020 20 września 2020
21 września 2020 22 września 2020 23 września 2020 24 września 2020 25 września 2020 26 września 2020 27 września 2020
28 września 2020 29 września 2020 30 września 2020 1 października 2020 2 października 2020 3 października 2020 4 października 2020

Dni dodatkowo wolne

12.06.2020 r. piątek

16 – 18 czerwca 2020 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

PRZEWODNICZĄCY – Samanta Nadolska kl. VIII b

ZASTĘPCA – Robert Cichocki kl. VIII b

SKARBNIK – Wiktoria Sowińska kl. VIII a

SEKRETARZE – Natalia Dziombowska VIII a, Damian Bieliński VIII b

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym w każdy poniedziałek w naszej szkole losowane będą dwa szczęśliwe numerki, które w ten dzień nie będą pytane. Nie zwalnia to jednak z prac domowych oraz zapowiedzianych prac klasowych. Informację o wylosowanych numerach uczniowie znajdą na gazetce na łączniku, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim.

Na korytarzu na I piętrze (pomiędzy salą nr 13 i 14) została umieszczona specjalna skrzynka, w której uczniowie będą mogli umieszczać swoje pomysły. Raz w miesiącu pomysły będą odczytywane.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas organizowanych przez nas dyskotekach w listopadzie i lutym.

Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z domów dziecka. Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Organizacja akcji Wspieramy bezdomniaki – dwa razy w roku (październik, kwiecień) – jako forma pomocy dla Przytuliska Psia Przystań w Lidzbarku (zbiórka karmy suchej i mokrej, zabawek, kocy itp. dla podopiecznych).

Udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Oddaj używany telefon komórkowy (październik – listopad).

Udział w akcji Wylosuj anioła – pisanie kartek do chorych dzieci znajdujących się w szpitalu.

Przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni za strojenie choinki na dolnym korytarzu, którą otrzymujemy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark. Weźmiemy również udział w Akcji Pisania Listów, podczas której będziemy pisać listy i kartki pocztowe do chorych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizujemy dzień samorządności. W ten dzień wyznaczeni uczniowie będą prowadzić dwie pierwsze godziny lekcyjne.

W kwietniu zorganizujemy NOC GIER, podczas której będziecie mogli w szkole razem ze swoimi kolegami grać w różnego rodzaju gry planszowe. O szczegółach tej imprezy poinformujemy Was na początku stycznia.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany konkurs Mam talent. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności mogą zgłaszać się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej lub do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Gazetki na górnym korytarzu przygotowujemy współpracując z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne prowadzone przez panią Magdalenę Zawacką.

Sztandar Szkoły zostanie wystawiony na następujących apelach i uroczystościach: rozpoczęcie roku szkolnego oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, na apelu z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja oraz na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie reprezentujący szkołę w Poczcie Sztandarowym: Natalia Skrzypczyk, kl.VIIIb, Samanta Nadolska, kl.VIIIb, Mikołaj Nowiński, kl.VIIIb.

Informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.Aktualności


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu i wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.

W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy VIIa: Zuzanna Antkiewicz oraz Julia Charabin. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:

 1. Przewodnicząca – Samanta Nadolska, kl. VIIIb
 2. Zastępca – Robert Cichocki, kl. VIIIb
 3. Skarbnik – Wiktoria Sowińska, kl. VIIIa
 4. Sekretarze – Natalia Dziombowska, kl VIIIa Damian Bieliński, kl. VIIIb

 

Gratulujemy i życzymy milej i owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2019/2020.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU

 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
 2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji
  • Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
 4. Samorząd ma prawo do:
  • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • wyboru opiekuna Samorządu,
  • organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 6. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
  • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
  • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 8. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
 9. Wybory do Samorządu Szkolnego są przeprowadzane na początku października.
 10. Wybory mają charakter tajny.
 11. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest zawarty w Planie Dydaktyczno-Wychowawczym Szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska

Szkoła do hymnu

Szkoła pamięta

100-lecie Niepodległości

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku