Home » Samorząd

SzkołaPamięta
Dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2021 r. (czwartek)
12 listopada 2021 r. (piątek)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
24 - 26 maja 2022 r. (wtorek - czwartek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)

Razem na Święta
Telefony wsparcia
Szkoła do hymnu
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Sprawozdanie z realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku
40-lecie nadania szkole imienia

Kalendarz

Październik 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 września 2021 28 września 2021 29 września 2021 30 września 2021 1 października 2021 2 października 2021 3 października 2021
4 października 2021 5 października 2021 6 października 2021 7 października 2021 8 października 2021 9 października 2021 10 października 2021
11 października 2021 12 października 2021 13 października 2021 14 października 2021 15 października 2021 16 października 2021 17 października 2021
18 października 2021 19 października 2021 20 października 2021 21 października 2021 22 października 2021 23 października 2021 24 października 2021
25 października 2021 26 października 2021 27 października 2021 28 października 2021 29 października 2021 30 października 2021 31 października 2021

  bip

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im.
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

Samorząd

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

PRZEWODNICZĄCY – Karolina Szczepaniak kl. VIII a

ZASTĘPCA – Kamila Brzoska kl. VII d

SKARBNIK – Tamara Celmer kl. VIII a

SEKRETARZE – Patrycja Kilanowska  VIII a, Oliwia Bielecka VII b

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym w każdy poniedziałek w naszej szkole losowane będą dwa szczęśliwe numerki, które w ten dzień nie będą pytane. Nie zwalnia to jednak z prac domowych oraz zapowiedzianych prac klasowych. Informację o wylosowanych numerach uczniowie znajdą na gazetce na łączniku, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim.

Na korytarzu na I piętrze (pomiędzy salą nr 13 i 14) została umieszczona specjalna skrzynka, w której uczniowie będą mogli umieszczać swoje pomysły. Raz w miesiącu pomysły będą odczytywane.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas organizowanych przez nas dyskotekach w listopadzie i lutym.

Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z domów dziecka. Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Organizacja akcji Wspieramy bezdomniaki – dwa razy w roku (październik, kwiecień) – jako forma pomocy dla Przytuliska Psia Przystań w Lidzbarku (zbiórka karmy suchej i mokrej, zabawek, kocy itp. dla podopiecznych).

Udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Oddaj używany telefon komórkowy (październik – listopad).

Udział w akcji Wylosuj anioła – pisanie kartek do chorych dzieci znajdujących się w szpitalu.

Przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni za strojenie choinki na dolnym korytarzu, którą otrzymujemy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark. Weźmiemy również udział w Akcji Pisania Listów, podczas której będziemy pisać listy i kartki pocztowe do chorych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizujemy dzień samorządności. W ten dzień wyznaczeni uczniowie będą prowadzić dwie pierwsze godziny lekcyjne.

W kwietniu zorganizujemy NOC GIER, podczas której będziecie mogli w szkole razem ze swoimi kolegami grać w różnego rodzaju gry planszowe. O szczegółach tej imprezy poinformujemy Was na początku stycznia.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany konkurs Mam talent. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności mogą zgłaszać się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej lub do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Gazetki na górnym korytarzu przygotowujemy współpracując z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne prowadzone przez panią Magdalenę Zawacką.

Sztandar Szkoły zostanie wystawiony na następujących apelach i uroczystościach: rozpoczęcie roku szkolnego oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, na apelu z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja oraz na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie reprezentujący szkołę w Poczcie Sztandarowym: Natalia Skrzypczyk, kl.VIIIb, Samanta Nadolska, kl.VIIIb, Mikołaj Nowiński, kl.VIIIb.

Informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU

 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
 2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji
  • Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
 4. Samorząd ma prawo do:
  • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • wyboru opiekuna Samorządu,
  • organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 6. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
  • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
  • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 8. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
 9. Wybory do Samorządu Szkolnego są przeprowadzane na początku października.
 10. Wybory mają charakter tajny.
 11. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest zawarty w Planie Dydaktyczno-Wychowawczym Szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska

Skip to content