Kalendarz

Wrzesień 2020
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31 sierpnia 2020 1 września 2020 2 września 2020 3 września 2020 4 września 2020 5 września 2020 6 września 2020
7 września 2020 8 września 2020 9 września 2020 10 września 2020 11 września 2020 12 września 2020 13 września 2020
14 września 2020 15 września 2020 16 września 2020 17 września 2020 18 września 2020 19 września 2020 20 września 2020
21 września 2020 22 września 2020 23 września 2020 24 września 2020 25 września 2020 26 września 2020 27 września 2020
28 września 2020 29 września 2020 30 września 2020 1 października 2020 2 października 2020 3 października 2020 4 października 2020

Dni dodatkowo wolne

12.06.2020 r. piątek

16 – 18 czerwca 2020 r. egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I-VII.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

OPIEKUN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Teresa Kaczorowska

Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

Martyna Kłosowska – klasa III b

Maria Lokumska – klasa III a

Amelia Łukomska – klasa III a

 


Dzień Pluszowego Misia

Dziś nie możemy sobie wyobrazić, aby wśród zabawek zabrakło pluszowego misia. Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzimy zawsze 25 listopada już od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętował swoje setne urodziny. Obecnie pluszowe misie są jednymi z najpopularniejszych zabawek na świecie.

Mały Samorząd Uczniowski, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, postanowił, by uczcić Dzień Pluszowego Misia. W poniedziałek, 25 listopada uczniowie klas I-III przystąpili do wspólnej zabawy z misiami. Tego dnia każdy kto miał ochotę przyszedł do szkoły ze swoim małym, dużym, burym, kolorowym, milutkim, mięciutkim, z łatką, z kokardką czy w kubraczku przyjacielem – Misiem. A każdy był piękny i wyjątkowy. Uczniowie z radością prezentowali swoje pluszaki koleżankom i kolegom. Dzieci przedstawiały swojego miłego przyjaciela, a następnie brały udział w zajęciach zorganizowanych przez panie wychowawczynie, podczas których poznały historię święta przedstawioną w formie prezentacji multimedialnej.

To był niezapomniany dzień, pełen radości i miłości, bo przecież wszyscy kochają pluszowe misie. Dziękujemy za wspólną zabawę, no i oczywiście zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

Tekst i foto: opiekun MSU Teresa Kaczorowska


Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień w klasach I – III

Jak co roku, 21 listopada uczniowie klas I – III obchodzili dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, myśli i życzeń czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To niezwykle ważne święto. Jest to wspaniała okazja, aby swoją życzliwość przekazać najbliższym. Z okazji tego święta przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego rozdawali symboliczne, uśmiechnięte buźki, które przez cały dzień przypominały, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie. Była to wspaniała okazja, aby przypomnieć dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W klasach zostały przeprowadzone rozmowy na temat życzliwości. Pozdrowienia i życzenia uczniowie umieścili również na listkach Drzewa Życzliwości. W tym dniu największym powodzeniem cieszyły się kolorowe karteczki, którymi można było obdarować kolegę, koleżankę, nauczyciela, pracownika szkoły lub kogoś bardzo bliskiego. Ileż tam było ciepłych i serdecznych słów! I jak miło było dostać taki ciepły liścik…

Mały Samorząd Uczniowski w tym pięknym dniu życzy wszystkim życzliwości i ciepła każdego dnia, nie tylko 21 listopada.

Tekst i foto: opiekun MSU Teresa Kaczorowska


Struktura organizacyjna Małego Samorządu

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Członkami Małego Samorządu są reprezentanci klas III.
 3. Wybory do Małego Samorządu są przeprowadzane na początku października.
 4. Kadencja Małego Samorządu trwa jeden rok szkolny.
 5. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego i wychowawcami klas.
 6. Mały Samorząd klas I – III spełnia zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów.

Założenia:

 1. Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.
 4. Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 5. Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.
 6. Współudział w organizacji imprez szkolnych.
 7. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
 8. Pomoc w organizacji konkursów.

Cele Małego Samorządu

 1. Głównym celem jaki stawia sobie Mały Samorząd jest zintegrowanie uczniów
  klas I – III poprzez organizowanie różnorodnych konkursów, imprez okolicznościowych, sportowych, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 3. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
 4. Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
 6. Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią
 7. Poprzez działalność w samorządzie uczniowie uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne

W bieżącym roku szkolnym Mały Samorząd Uczniowski zaplanował między innymi następujące działania:

 • Aktywne włączenie się w organizację rozpoczęcia roku szkolnego, w przygotowanie ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.
 • Klasowe imprezy z okazji Dnia Chłopaka.
 • Powołanie MSU – wybór członków.
 • Udział w szkolnej akcji z okazji Dnia Uśmiechu.
 • Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • Uczczenie pamięci poległych za Ojczyznę – zapalenie zniczy w miejscach Pamięci Narodowej.
 • Światowy dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 • Działania integracyjne z okazji listopadowego Dnia Postaci z Bajki oraz Dnia Pluszowego Misia.
 • Udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
 • Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy- Ogólnopolska kampania „Góra Grosza”.
 • Wykonanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pisanie życzeń do chorych dzieci.
 • Apel „Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”.
 • Bal karnawałowy wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • Konkurs „Bezpieczny w Internecie”.
 • Organizacja szkolnych walentynek dla klas I – III (Walentynkowa Poczta)
 • „Dzień w Krawacie”
 • Powitanie wiosny na kolorowo.
 • Włączenie się do akcji zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.
 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.
 • Przeprowadzenie akcji „Bezpieczne wakacje”
 • Podsumowanie pracy MSU.
 • Wręczenie dyplomów za aktywny udział w MSU.
 • Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy z Samorządem Szkolnym i biblioteką oraz wynikające z bieżącej działalności szkoły.
 • Współpraca z redakcją gazetki szkolnej.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim klas IV-VI.

Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego
Teresa Kaczorowska


Szkoła do hymnu

Szkoła pamięta

100-lecie Niepodległości

Klasę sportową wspierają:

Pan Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka

Pani Krystyna Mrowińska – Prezes GS „Samopomoc Chłopska” w Lidzbarku

Pan Robert Kowalkowski – Prezes Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie

Pan Jan Raczyński – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku