Home » Samorząd

Informacje

Razem na Święta
Telefony wsparcia
Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Sprawozdanie z realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku
40-lecie nadania szkole imienia

Kalendarz

Sierpień 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26 lipca 2021 27 lipca 2021 28 lipca 2021 29 lipca 2021 30 lipca 2021 31 lipca 2021 1 sierpnia 2021
2 sierpnia 2021 3 sierpnia 2021 4 sierpnia 2021 5 sierpnia 2021 6 sierpnia 2021 7 sierpnia 2021 8 sierpnia 2021
9 sierpnia 2021 10 sierpnia 2021 11 sierpnia 2021 12 sierpnia 2021 13 sierpnia 2021 14 sierpnia 2021 15 sierpnia 2021
16 sierpnia 2021 17 sierpnia 2021 18 sierpnia 2021 19 sierpnia 2021 20 sierpnia 2021 21 sierpnia 2021 22 sierpnia 2021
23 sierpnia 2021 24 sierpnia 2021 25 sierpnia 2021 26 sierpnia 2021 27 sierpnia 2021 28 sierpnia 2021 29 sierpnia 2021
30 sierpnia 2021 31 sierpnia 2021 1 września 2021 2 września 2021 3 września 2021 4 września 2021 5 września 2021

Dni dodatkowo wolne

25 – 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I – VII

4 czerwca 2020 r.  (piątek)


  bip

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im.
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

 

Samorząd

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

PRZEWODNICZĄCY – Zuzanna Antkiewicz kl. VIII a

ZASTĘPCA – Kamil Lewandowski kl. VIII a

SKARBNIK – Karol Komoszyński kl. VIII a

SEKRETARZ – Jakub Orzechowski VIII a

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym w każdy poniedziałek w naszej szkole losowane będą dwa szczęśliwe numerki, które w ten dzień nie będą pytane. Nie zwalnia to jednak z prac domowych oraz zapowiedzianych prac klasowych. Informację o wylosowanych numerach uczniowie znajdą na gazetce na łączniku, a nauczyciele – w pokoju nauczycielskim.

Na korytarzu na I piętrze (pomiędzy salą nr 13 i 14) została umieszczona specjalna skrzynka, w której uczniowie będą mogli umieszczać swoje pomysły. Raz w miesiącu pomysły będą odczytywane.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy podczas organizowanych przez nas dyskotekach w listopadzie i lutym.

Jak co roku weźmiemy udział w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci z domów dziecka. Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!

Organizacja akcji Wspieramy bezdomniaki – dwa razy w roku (październik, kwiecień) – jako forma pomocy dla Przytuliska Psia Przystań w Lidzbarku (zbiórka karmy suchej i mokrej, zabawek, kocy itp. dla podopiecznych).

Udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej Oddaj używany telefon komórkowy (październik – listopad).

Udział w akcji Wylosuj anioła – pisanie kartek do chorych dzieci znajdujących się w szpitalu.

Przed Świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są odpowiedzialni za strojenie choinki na dolnym korytarzu, którą otrzymujemy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lidzbark. Weźmiemy również udział w Akcji Pisania Listów, podczas której będziemy pisać listy i kartki pocztowe do chorych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizujemy dzień samorządności. W ten dzień wyznaczeni uczniowie będą prowadzić dwie pierwsze godziny lekcyjne.

W kwietniu zorganizujemy NOC GIER, podczas której będziecie mogli w szkole razem ze swoimi kolegami grać w różnego rodzaju gry planszowe. O szczegółach tej imprezy poinformujemy Was na początku stycznia.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany konkurs Mam talent. Uczniowie, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności mogą zgłaszać się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani Jolanty Nowińskiej lub do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Gazetki na górnym korytarzu przygotowujemy współpracując z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne prowadzone przez panią Magdalenę Zawacką.

Sztandar Szkoły zostanie wystawiony na następujących apelach i uroczystościach: rozpoczęcie roku szkolnego oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych, na apelu z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3-go Maja oraz na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie reprezentujący szkołę w Poczcie Sztandarowym: Natalia Skrzypczyk, kl.VIIIb, Samanta Nadolska, kl.VIIIb, Mikołaj Nowiński, kl.VIIIb.

Informacje o działalności Samorządu Uczniowskiego będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.Aktualności


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

7 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu i wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.

W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy VIIa: Zuzanna Antkiewicz oraz Julia Charabin. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:

 1. Przewodnicząca – Samanta Nadolska, kl. VIIIb
 2. Zastępca – Robert Cichocki, kl. VIIIb
 3. Skarbnik – Wiktoria Sowińska, kl. VIIIa
 4. Sekretarze – Natalia Dziombowska, kl VIIIa Damian Bieliński, kl. VIIIb

 

Gratulujemy i życzymy milej i owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2019/2020.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU

 

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
 2. Regulamin Samorządu jest zgodny ze Statutem Szkoły.
 3. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji
  • Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
 4. Samorząd ma prawo do:
  • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
  • wyboru opiekuna Samorządu,
  • organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  • kieruje pracą Samorządu,
  • organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.
 6. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
  • pośredniczy między uczniami a nauczycielami,
  • doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,
  • zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 7. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
 8. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
 9. Wybory do Samorządu Szkolnego są przeprowadzane na początku października.
 10. Wybory mają charakter tajny.
 11. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 12. Samorząd Uczniowski prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest zawarty w Planie Dydaktyczno-Wychowawczym Szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jolanta Nowińska

Skip to content