Home »

Razem na Święta
Telefony wsparcia
Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Sprawozdanie z realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku
40-lecie nadania szkole imienia

Kalendarz

Wrzesień 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 sierpnia 2021 31 sierpnia 2021 1 września 2021 2 września 2021 3 września 2021 4 września 2021 5 września 2021
6 września 2021 7 września 2021 8 września 2021 9 września 2021 10 września 2021 11 września 2021 12 września 2021
13 września 2021 14 września 2021 15 września 2021 16 września 2021 17 września 2021 18 września 2021 19 września 2021
20 września 2021 21 września 2021 22 września 2021 23 września 2021 24 września 2021 25 września 2021 26 września 2021
27 września 2021 28 września 2021 29 września 2021 30 września 2021 1 października 2021 2 października 2021 3 października 2021

Dni dodatkowo wolne

25 – 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I – VII

4 czerwca 2020 r.  (piątek)


  bip

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im.
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

Deklaracja dostępności SP nr 1 Lidzbark

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP nr 1 w Lidzbarku

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pomimo starań redaktora strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty (np. pliki DOC, PDF itp.) spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-05;
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Nowiński.
 • E-mail: wicedyrektor@splidzbark.pl
 • Telefon: 236961527

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
 • Adres: ul. Działdowska 13
  13-230 Lidzbark
 • E-mail: splidzbark@wp.pl
 • Telefon: 236961527

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynku przy ul. Działdowskiej 13, do którego prowadzą trzy wejścia: dwa od ulicy Działdowskiej ( z boiska szkolnego), jedno od strony ulicy Jeleńskiej (z parkingu) prowadzące do obydwu budynków. Szkoła jest częściowo dostępną dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się od strony ulicy Jeleńskiej. Jest ono wyposażone w podjazd, który umożliwia dostanie się na parter budynków. W budynkach zlikwidowano progi i przewężenia stanowiące barierę architektoniczną. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy ulicy Działdowskiej. Jej wyposażenie przystosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych. W budynkach zapewnia się informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content