Kalendarz

Styczeń 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 grudnia 2020 29 grudnia 2020 30 grudnia 2020 31 grudnia 2020 1 stycznia 2021 2 stycznia 2021 3 stycznia 2021
4 stycznia 2021 5 stycznia 2021 6 stycznia 2021 7 stycznia 2021 8 stycznia 2021 9 stycznia 2021 10 stycznia 2021
11 stycznia 2021 12 stycznia 2021 13 stycznia 2021 14 stycznia 2021 15 stycznia 2021 16 stycznia 2021 17 stycznia 2021
18 stycznia 2021 19 stycznia 2021 20 stycznia 2021 21 stycznia 2021 22 stycznia 2021 23 stycznia 2021 24 stycznia 2021
25 stycznia 2021 26 stycznia 2021 27 stycznia 2021 28 stycznia 2021 29 stycznia 2021 30 stycznia 2021 31 stycznia 2021

Dni dodatkowo wolne

25 – 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty, dni wolne dla uczniów klas I – VII

4 czerwca 2020 r.  (piątek)

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark
tel/fax 23 696 15 27
e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

 

40-lecie nadania szkole imienia

2 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dwóch jubileuszy: 140 –lecia istnienia szkoły oraz 40 –lecia nadania jej imienia. Przygotowania do tej uroczystości trwały już od listopada, ponieważ tak wyjątkowe święto wymagało odpowiedniej oprawy. Z tej okazji do szkoły zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz kościelnych, a także emerytowani nauczyciele, absolwenci, sponsorzy oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą świętą, która została odprawiona w kościele p.w. św. Wojciecha. Oprawa mszy świętej została przygotowana przez panie katechetki: Elżbietę Wawrzonkowską oraz Ewę Rogozińską, a uczniowie brali w niej czynny udział. Członkowie chóru Biedronki pod kierownictwem pani Magdaleny Zawackiej uświetnili uroczystą mszę świętą swoim śpiewem. Aby podkreślić doniosły charakter tej mszy, do kościoła zostały wprowadzone Poczty Sztandarowe następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku oraz Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Lidzbarku. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły, który został prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP oraz Poczty Sztandarowe.

Uroczystość na sali gimnastycznej prowadzona była przez nauczycieli Annę Nowakowską oraz Jacka Nowakowskiego. Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów szkół. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku został wprowadzony w honorowej asyście absolwentek szkoły: Marii Krasińskiej oraz Teresy Roch, które ten sam sztandar 40-lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania szkole imienia. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Beata Piątkowska, która jako gospodarz uroczystości przybliżyła gościom historię szkoły, opowiedziała o różnego rodzaju zmianach i przedsięwzięciach oraz przedstawiła plany na przyszłość. Burmistrz miasta Maciej Sitarek wspomniał o rozbudowie szkoły i planach, aby zastąpić starą salę gimnastyczną nową salą ze wszystkimi udogodnieniami dla uczniów. Podkreślał, że współpraca z władzami szkoły układa się bardzo dobrze. Jej efektem jest utworzenie klas sportowych i językowych.

Część artystyczna rozpoczęła się od poloneza. Długi i skomplikowany układ taneczny zaprezentowali uczniowie klas szóstych, których przygotowała Danuta Szuman. Część artystyczna podzielona była na dwie części. Pierwsza część, przygotowana przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem Barbary Urbańskiej oraz Teresy Pawlak, dotyczyła historycznych wydarzeń związanych z patronem naszej szkoły, Tadeuszem Kościuszko. Dzięki temu, że jedna ze scen miała formę wywiadu z naszym bohaterem narodowym, mieliśmy okazję poznać wiele ciekawych faktów. Uczniowie klas trzecich zainteresowali również wszystkich układem choreograficznym krakowiaka.

Część druga przygotowana została przez uczniów klas szóstych wraz z nauczycielami Marleną Komosińską oraz Jolantą Kordalską. W tej części przybliżono historię naszej szkoły. Aby upamiętnić nauczycieli poległych w czasie drugiej wojny światowej, zapalono znicze na cmentarzu oraz pod tablicą upamiętniającą tych nauczycieli. Następnie zwrócono uwagę na sukcesy uczniów naszej szkoły w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Zarówno te informacje, jak i fakty dotyczące historii naszej szkoły zostały wzbogacone licznymi zdjęciami, które zaprezentowano w formie prezentacji multimedialnych. Piosenki wykonywane przez chór szkolny pod kierunkiem Marleny Komosińskiej pozwoliły na chwilę refleksji na temat przemijającego czasu oraz na zaprezentowanie wysokich umiejętności wokalnych uczennic. Swoje wokalne umiejętności wokalne zaprezentowała również drużyna zuchowa pod kierunkiem Aleksandry Trzaskalskiej. Z kolei dziewczęta uzdolnione sportowo przygotowane przez Danutę Szuman zaprezentowały układ gimnastyczny, który zrobił na wszystkich duże wrażenie. Niewątpliwą atrakcją części artystycznej była prezentacja zdjęć z dzieciństwa nauczycieli, którzy byli uczniami naszej szkoły, a teraz pracują w tej samej szkole. W ten sposób powrócili do naszej szkoły i mogą dzielić się wspomnieniami. Wszystkie prezentacje, które urozmaicały uroczystość zostały przygotowane przez Marlenę Komosińską.

Ważnym i podniosłym momentem uroczystości było wyróżnienie zasłużonych absolwentów szkoły, emerytowanych nauczycieli oraz sympatyków placówki. To dzięki tym wyjątkowym gościom uroczystość nabrała doniosłego charakteru, a ich ciepłe słowa, życzenia i wspomnienia na długo pozostaną w naszej pamięci. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy szczególne upominki, które z pewnością będą przypominać im o naszej szkole: płytę 4 pory roku na 40-lecie, którą nagrał chór szkolny pod kierunkiem Marleny Komosińskiej, pamiątkowy folder, który opracował Marek Koczot wraz z Katarzyną Jeziółkowską i Wojciechem Nowińskim oraz książkę pt. Historia Szkoły Podstawowej w Lidzbarku autorstwa Michała Dzimiry i Magdaleny Zawackiej, Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Każdy miał okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Tekst: Jolanta Nowińska

 

Msza św. w kościele św. Wojciecha


Uroczysty przemarsz ulicami miastaZaproszeni gościePolonez


Dalej >>>

Foto: Kornelia Komosińska