Home » Szkoła Wierna Dziedzictwu

BohaterON
Szkoła do hymnu
SzkołaPamięta
Dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2021 r. (czwartek)
12 listopada 2021 r. (piątek)
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
24 - 26 maja 2022 r. (wtorek - czwartek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)

Razem na Święta
Telefony wsparcia
Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Sprawozdanie z realizacji projektu Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku
40-lecie nadania szkole imienia

Kalendarz

Listopad 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 listopada 2021 2 listopada 2021 3 listopada 2021 4 listopada 2021 5 listopada 2021 6 listopada 2021 7 listopada 2021
8 listopada 2021 9 listopada 2021 10 listopada 2021 11 listopada 2021 12 listopada 2021 13 listopada 2021 14 listopada 2021
15 listopada 2021 16 listopada 2021 17 listopada 2021 18 listopada 2021 19 listopada 2021 20 listopada 2021 21 listopada 2021
22 listopada 2021 23 listopada 2021 24 listopada 2021 25 listopada 2021 26 listopada 2021 27 listopada 2021 28 listopada 2021
29 listopada 2021 30 listopada 2021 1 grudnia 2021 2 grudnia 2021 3 grudnia 2021 4 grudnia 2021 5 grudnia 2021

  bip

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im.
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl,
dyrektor@splidzbark.pl,
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl

Szkoła Wierna Dziedzictwu

PAMIĘTAMY!

W listopadzie świetlica nr 2 włączyła się w kampanię BohaterON – włącz historię!. Uczniowie, aby upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego wykonali dla nich kartki z podziękowaniami.

Tekst i foto: Bożena Tejs


Warto PAMIĘTAĆ!

Na początku listopada nasze Świetliki włączyły się w kampanię BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasi uczniowie chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali własnoręcznie kartki z życzeniami dla wybranych Powstańców, których sylwetki omówiliśmy na zajęciach świetlicowych. Obejrzeliśmy również film edukacyjny „Powstanie Warszawskie oczami dziecka”.

Pamiętając i wspominając naszych bohaterów włączyliśmy się do programu Szkoła wierna dziedzictwu.

Tekst i foto: Anna Jankowska


BohaterON – włącz historię! w klasie I b

Uczniowie klasy I b przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej – BohaterON – włącz historię!

W celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego dzieci wykonały dla nich kartki z życzeniami.

Była to doskonała okazja, aby wzmacniać w uczniach poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Tekst i foto: Katarzyna Nizgorska


Wycieczka do Warszawy klasy 7a w 2b

Dnia 12.10.2021 r klasa 7a wraz z wychowawcą Alicją Kraszewską podczas wycieczki do Warszawy zwiedziła wiele ciekawych miejsc. Klasa zwiedziła Stare Miasto z przewodnikiem, który ciekawie opowiadał jego historię w języku angielskim. Uczniowie mieli okazję zobaczyć Archidiecezję Warszawską oraz przepiękny Pomnik Powstania Warszawskiego. Duże wrażenie zrobił na nich Pomnik granicy getta. Wycieczkę zwieńczyła wizyta w Zamku Królewskim, gdzie zobaczyć można było wiele pięknych, historycznych obrazów.

Tekst i foto: Alicja Kraszewska


BohaterON – włącz historię! w klasie II a

28 października uczniowie klasy II a włączyli się do ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!” o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach tej akcji uczniowie wykonali okolicznościowe kartki z życzeniami dla bohaterów powstania. Każda kartka była zaadresowana do wybranej z listy osoby i przesłana na adres organizatorów kampanii Fundacji Rosa i Sensoria z prośbą o przekazanie jej adresatom. Celem projektu było edukowanie młodych Polaków, szczególnie tych najmłodszych. Opierając się o historię Powstańców, staramy się wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, budować wrażliwość społeczną i patriotyczną wśród najmłodszych.

Tekst i foto: Teresa Pawlak


Patriotyczna gazetka Niepodległa w 2b

Uczniowie klasy 2b wraz z wychowawca Magdalena Zawacka wykonali patriotyczna gazetkę Niepodległa. Dzieci wykonały obrazki z polskimi krajobrazami z wdzięczności,że mogą żyć w wolnej Polsce.

Patriotyczna gazetka Niepodległa w 2b

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


Jak tworzymy teatr?

20 października uczniowie klasy 4a wzięli udział w warsztatach online „Jak tworzymy teatr” z aktorką – animatorką Teatru Lalek w Olsztynie. Mimo formuły online spotkanie bardzo aktywizowało uczniów, którzy w jego trakcie wykonywali proste ćwiczenia aktorskie, poznali rodzaje lalek i masek teatralnych, osoby które tworzą spektakl w Teatrze Lalek oraz sposoby animacji teatralnych. Największym zaskoczeniem było to, że nawet zwykłe przedmioty mogą wcielić się w teatralne postacie. Dziękujemy bardzo pani dyrektor Edycie Marszak z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, a także Olsztyńskiemu Teatrowi Lalek za zaproszenie oraz zdradzenie nam tajników sztuki teatru.

Tekst i foto: Marlena Komosińska


Klasa 2b wykonała laurki dla powstańców warszawskich

Klasa 2b pod kierunkiem wychowawcy Magdaleny Zawackiej wykonała laurki dla powstańców warszawskicch. W ten sposób dzieci włączyły się w akcje BohaterOn w ramach programu Szkoła wierna dziedzictwu.

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Polacy czekali na ten dzień aż 123 lata. Dzień Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym i powinniśmy obchodzić go uroczyście. To święto powinno łączyć wszystkich Polaków.

Polska droga do wolności

Rzeczpospolita Polska zniknęła z mapy Europy pod koniec XVIII w. Trzy państwa zaborcze: Rosja, Prusy i Austria doprowadziły do trzech rozbiorów Polski w 1772 r., 1793 r. i 1795 r. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Już wkrótce znów stanęli do walki o jej odzyskanie. W 1797r. powstały Legiony Polskie we Włoszech. Potem walczyliśmy razem z Napoleonem Bonaparte. Następnie wybuchały powstania listopadowe, krakowskie, Wiosna Ludów i powstanie styczniowe. Wszystkie te próby odzyskania niepodległości w XIX w. zakończyły się klęskami Polaków. Przez cały bowiem XIX w. trwał sojusz ,,trzech czarnych orłów” czyli Rosji, Prus i Austrii przeciwko narodowi polskiemu. Dopiero wybuch I wojny światowej i konflikt zbrojny z lat 1914 – 1918 dawał Polakom szansę na wolność. W wyniku wojny klęskę ponieśli wszyscy trzej zaborcy Polski. 11 listopada 1918r. Niemcy zawarły rozejm. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość. Ta symboliczna data stała się najważniejsza datą w historii Polski.

Listopad 1918 r.w Lidzbarku

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 r. przyczyniło się do ożywienia dążeń patriotycznych mieszkańców Lidzbarka i okolic. W niedzielę 24 listopada 1918r. odbyły się dwa patriotyczne wiece. Jeden w sali „Vereinsgarten” rozpoczął krótką przemową Stefan Różycki. Zaproponował on na przewodniczącego spotkania ks. dziekana Wojciecha Klatta. Po dokonaniu wyboru sekretarza, ławniczek i ławników, głos zabrał Sylwester Bizan z Brodnicy. Przedstawił on zebranym referat na temat „O przeszłości Polski i obecnym położeniu politycznym”. Następnie odczytał patriotyczną rezolucję, którą przyjęto jednogłośnie. Na delegatów do Poznania wybrano Gudla i Ziółkowskiego z miejscowości Bełk. Natomiast delegatami do Brodnicy zostali wybrani Różycki z Wlewska i Fiszer ze Słupa. Dyskutowano jeszcze o organizacji dalszych rad ludowych. Na koniec odśpiewano pieśń kościelną „Boże coś Polskę”. Tego samego dnia odbył się kolejny wiec, który rozpoczął Władysław Olszewski. Przewodniczącym zebrania został ks. dr L. Nelke, zastępcą lekarz J. Drążkowski, sekretarzami I. Dziewierzyński i A. Ziemski, ławniczkami Zdunkowa, Bieniszewska, Rostowa, Krukowska, Majewska, Dylewska, Dziewierzyńska, Tuszyńska, Müllerowa, Gąsiorowska, Stempkowa, Bąkowska. Na ławników wybrano Danielewicza, Czarkowskiego, Bartkowskiego, Barańskiego i Dąbrowskiego. Wszyscy pochodzili z Lidzbarka. Ksiądz dr Leon Nelke wygłosił mowę o położeniu politycznym, co wywołało entuzjazm zebranych.

W ten sposób Polacy mieszkający w Lidzbarku rozpoczęli przygotowania do przejęcia tych terenów dla Rzeczypospolitej. Ale na ten fakt trzeba było jeszcze poczekać do 18 stycznia 1920 r.

Tekst: dr Michał Dzimira


BohaterON – włącz historię! w klasie I a

W dniu 12 października 2021 r. uczniowie klasy I a włączyli się do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku pod nazwą. „BohaterON – włącz historię!”

Projekt ma za zadanie edukować Polaków, także tych najmłodszych bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej oraz budować wrażliwość społeczną.

Uczniowie wykonali okolicznościowe kartki z życzeniami dla bohaterów powstania. Każda kartka była zaadresowana do wybranej z listy osoby i przesłana na adres organizatorów kampanii Fundacji Rosa i Sensoria z prośbą o przekazanie adresatom.

Tekst i foto: wych. Katarzyna Czaplińska


Uczczono Wielkiego Polaka

W ramach projektu Szkoła wierna dziedzictwu, Magdalena Zawacka przygotowała ekspozycję o Janie Pawle II. Wykonała obraz malarski oraz całą gazetkę. W przygotowaniach pomogła jej Anna Jankowska.

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

6 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.

W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy IVa: Julia Bielińska, Maja Marchelek, Julia Nowicka, Iga Orłowska. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:

Przewodnicząca – Karolina Szczepaniak, kl. VIIIa
Zastępca – Kamila Brzoska, kl. VIId
Skarbnik – Tamara Celmer, kl. VIIIa
Sekretarze – Patrycja Kilanowska, kl VIIIa, Oliwia Bielecka, kl. VIIb

Serdecznie gratulujemy i życzymy milej i owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska, Jolanta Nowińska


Poznajemy patrona ekologii

4 października wolontariat „Służę i pomagam” pod opieką pani Magdaleny Zawackiej, pani Elżbiety Wawrzonkowskiej i pana Mariusza Topolewskiego przeprowadził akcję pod hasłem: „Św. Franciszek patron ekologii”.

Na holu szkoły przygotowano ekspozycję o św. Franciszku, wykorzystując prace plastyczne uczniów i obraz pani Zawackiej. Wolontariusze wraz z opiekunami przeszli do poszczególnych klas z krótką prelekcją, folderem promującym akcję i Dekalogiem ekologicznym św. Franciszka. Starsi uczniowie losowali zasady z tego Dekalogu. Młodsze dzieci otrzymały kolorowe ptaszki, symbolizujące naszych braci mniejszych. W ramach akcji pan Mariusz Urbański wykonał został także folder promujący akcję, pani Elżbieta Wawrzonkowska z grupą uczniów klasy 8b wzięła udział w nabożeństwie ku czci patrona ekologów, po którym uczestnicy Mszy świętej mogli wylosować fragment Pisma św. O poszanowaniu świata, który dał nam Bóg.

Tekst: Elżbieta Wawrzonkowska


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie, wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III i IV- VIII, przygotowali dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły słodkie życzenia.

Tekst: Małgorzata Wleszkowska
Foto: Małgorzata Waleszkowska
Jolanta Nowińska


Dzień Chłopaka w klasie 1b

30 września obchodziliśmy w klasie Dzień Chłopaka. Chłopcy z tej okazji założyli krawaty lub muszki, a dziewczynki obdarowały ich małymi prezentami i własnoręcznie wykonanymi laurkami. Oczywiście nie zabrakło słodkości dla wszystkich, a dziewczynki w podziękowaniu za życzenia i pięknie odśpiewane „Sto lat” otrzymały od kolegów lizaczki. Był to wesoły i radosny dzień!

Tekst i foto: Katarzyna Nizgorska

Głośne czytanie!

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ustanowiony przez Polską Izbę Książki w 2001 roku. Nadrzędnym celem tej akcji jest promowanie tej aktywności wśród dzieci i młodzieży.

Do obchodów tego Dnia przyłączyła się również nasza szkoła. Podczas pierwszej lekcji nauczyciele czytali uczniom fragmenty legend polskich, które przechowują historię, życiową mądrość i wartości oraz uczą co jest dobre, a co złe.

Pamiętajmy też, że zalet czytania na głos jest mnóstwo: wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację, uczy samodzielnego myślenia, dlatego zachęcamy wszystkich, aby codziennie 10-15 minut przeznaczyli na głośne, wspólne czytanie.

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Anna Kowalkowska


2 a w Wiosce Garncarskiej

9 września uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Teresą Pawlak oraz paniami: Anną Kowalkowską i Bożeną Tejs pojechali na pierwszą wycieczkę do miejscowości Kamionka, gdzie znajduje się Wioska Garncarska. Mieli tam okazję poznać historię i obecne funkcjonowanie wioski, a także skorzystać z licznych atrakcji przez nią oferowanych, takich jak np.: szukanie skarbu w Rajskim Ogrodzie i aktywny udział w warsztatach garncarskich. Podczas wycieczki uczniowie poznali ginące już zawody, takie jak kowal i garncarz. Zwiedzili również suszarnię ziół, 200-letnią stodołę mazurską z ekspozycją tradycyjnych sprzętów, Jarzębinowy Amfiteatr, Galerię „Skarby Ziemi” z wystawą skał i minerałów, „Wróbelkowo” oraz dom pracy twórczej dzieci i młodzieży „Niezapominajka”.

Po obejrzeniu filmu przyrodniczego w formacie 3D drugoklasiści zjedli obiad i pojechali do zamku w Nidzicy, gdzie zwiedzili dziedziniec, krużganki i zrobili pamiątkowe zdjęcia.

Tekst i foto: Teresa Pawlak


Niezwykłe spotkanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku

27 września klasa IVa wraz z wychowawcą Jolantą Nowińską brała udział w niezwykłym spotkaniu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Celem tego spotkania było zwiedzanie wystawy pod hasłem „Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur?”

Wystawa „Demony, duchy. Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur” prezentuje wybór legendarnych i baśniowych postaci, stworzeń i upiorów, znanych z warmińskich i mazurskich powiastek ludowych. Kłobuk, topnik, barstuk oraz inni bohaterowie stali się potem elementami wielu utworów literackich. Celem wystawy jest przypomnienie kanonu fantastycznych postaci zapisanych w tradycyjnych bajkach i baśniach z regionu Warmii i Mazur oraz zwrócenie uwagi na ponadczasowy przekaz i piękno regionalnych podań ludowych.

Wystawa jest zatem doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy na temat wierzeń naszego regionu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z planszami i wysłuchać ciekawostek dotyczących wierzeń naszego regionu przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Okazało się, że uczniowie klasy IVa – współcześni mieszkańcy Warmii i Mazur również znają ciekawostki z historii regionalnej, o których mówi się w ich domach i chętnie o nich opowiadali.

Dziękujemy za bardzo ciekawe spotkanie.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Pasowanie pierwszoklasistów

Pasowanie to bardzo ważne wydarzenie w szkolnym życiu pierwszoklasisty, dzięki któremu każde dziecko czuje się prawdziwym uczniem i pełnoprawnym członkiem szkolnej społeczności.

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się w naszej szkole 10 września. Dzieci z klasy 1a i 1b złożyły przysięgę, że będą dobrymi Polakami, kolegami i koleżankami oraz wzorowymi uczniami. Zaczarowany ołówek przyniesiony do klas przez panią dyrektor Joannę Urbańską zamienił przedszkolaków w dumnych uczniów.

Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały od swoich wychowawczyń: pani Katarzyny Czaplińskiej i pani Katarzyny Nizgorskiej piękne dyplomy, a od pani wicedyrektor Anny Kostrubały – słodkie podarunki.

Chociaż uroczystość odbyła się w salach lekcyjnych, bez udziału rodziców i kolegów ze starszych klas, to na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Życzymy naszym najmłodszym uczniom wielu sukcesów i wspaniałych szkolnych przeżyć!

Tekst: Katarzyna Nizgorska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


Skip to content