Home » Archiwum rok szk. 2015/2016

Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
BohaterON
Razem na Święta
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Інформація про обробку персональних даних Загальна інформація
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
ІНСТРУКЦІЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ LIBRUS SYNERGIA
Librus Synergia
Młodzieżowa Rada Miejska
Dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2022 r. (piątek)
31 października 2022 r. (poniedziałek)
2 maja 2023 r. (wtorek)
23 - 25 maja 2023 r. (wtorek - czwartek)
9 czerwca 2023 r. (piątek)

Events in Grudzień 2022

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 listopada 2022 29 listopada 2022 30 listopada 2022 1 grudnia 2022 2 grudnia 2022 3 grudnia 2022 4 grudnia 2022
5 grudnia 2022 6 grudnia 2022 7 grudnia 2022 8 grudnia 2022 9 grudnia 2022 10 grudnia 2022 11 grudnia 2022
12 grudnia 2022 13 grudnia 2022 14 grudnia 2022 15 grudnia 2022 16 grudnia 2022 17 grudnia 2022 18 grudnia 2022
19 grudnia 2022 20 grudnia 2022 21 grudnia 2022 22 grudnia 2022 23 grudnia 2022 24 grudnia 2022 25 grudnia 2022
26 grudnia 2022 27 grudnia 2022 28 grudnia 2022 29 grudnia 2022 30 grudnia 2022 31 grudnia 2022 1 stycznia 2023
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
40-lecie nadania szkole imienia
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. 
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl
dyrektor@splidzbark.pl
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl
psycholog@splidzbark.pl

Archiwum rok szk. 2015/2016

 

Zakończenie roku szkolnego w klasach I – III

24 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy, zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się tym samym upragnione wakacje.

W klasach I – III uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła pani wicedyrektor Maria Tonkowicz, która powitała wszystkich zebranych i podziękowała rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowanie postaw uczniów.

Później nastąpiło uroczyste wręczenie wychowawcom klas pierwszych i drugich teczek z dyplomami i znaczków „Uczeń na medal”, które mieli przekazać wzorowym uczniom w swoich klasach. W uroczysty sposób nagrody z rąk pani wicedyrektor odebrali uczniowie klas III, których wyniki w nauce były bardzo zadawalające. Następnie przyszedł czas na rozdanie statuetek i nagród za czołowe miejsca zajmowane przez uczniów w różnorodnych konkursach.

Po rozdaniu wszystkich nagród uczniowie klasy II a i II b zaprezentowali część artystyczną, którą przygotowali pod opieką pań: Beaty Sikorskiej i Katarzyny Nizgorskiej.

Po zakończeniu inscenizacji uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie świadectw.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych słonecznych dni, bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły!

Tekst: Katarzyna Nizgorska
Foto: Mariusz Urbański


 

Zakończenie roku szkolnego w klasach IV – V

Dnia 24 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbyła się uroczysta akademia z okazji Zakończenia roku szkolnego, którą przygotowali uczniowie klasy Vc i Vd pod opieką pani Jolanty Kordalskiej i pana Ireneusza Dzidy.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od powitania dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie uczniów, którzy otrzymali świadectwo z biało-czerwonym paskiem, czyli uzyskali średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie. Dyplomy otrzymali natomiast ci, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która składała się ze scen, podczas których uczniowie dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie i żegnali się ze szkołą na czas wakacji.

Dla uatrakcyjnienia formy przekazu wykorzystano nagrania dźwiękowe przygotowane przez panią Marlenę Komosińską. Swym pięknym śpiewem przedstawienie umilili uczniowie z chóru szkolnego.

Wykonaniem dekoracji zajęła się pani Marlena Komosińska wraz z uczniami z kółka plastycznego.

Na koniec wystąpiła pani pedagog Anna Kowalkowska, która poinformowała uczniów jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Tekst: Jolanta Kordalska
Foto: Radosław Sekita


 

Zakończenie roku szkolnego przez klasy szóste

23 czerwca 88 uczniów klas VI naszej szkoły uroczyście zakończyło sześcioletnią naukę w naszej placówce. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli również zaproszeni goście: zastępca Burmistrza pan Janusz Bielecki, dyrektor ZEASiP-u pan Zygmunt Osmański, ks. kan. Stanisław Grzywacz, komendantka Hufca ZHP pwd. Aleksandra Trzaskalska, hm. Daniela Gawińska i przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Lemański.

Podczas apelu dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, tj. średnią ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie. Łącznie wyróżniono 29 uczniów, wśród których znaleźli się:

Klasa VI a

 1. Aleksandra Paturalska
 2. Maria Nowakowska
 3. Błażej Nawrocki
 4. Natalia Nisgorska
 5. Mikołaj Karbowski
 6. Majka Jędrychowska
 7. Karolina Budna
 8. Miłosz Pingot
 9. Agnieszka Łukaszewska
 10. Zofia Jasionowska
 11. Dagmara Krajewska

Klasa VI b

 1. Julia Drumińska
 2. Zuzanna Wasielewska
 3. Zuzanna Kordalska
 4. Sandra Nadolska
 5. Jakub Burzyński
 6. Oskar Januszewski
 7. Dawid Sławiński
 8. Weronika Dobucka
 9. Amelia Braun
 10. Aleksandra Gajewska
 11. Dżesika Kwiatkowska
 12. Gabriela Szulkowska

Klasa VI c

 1. Leśniewski Błażej
 2. Perowicz Małgorzata
 3. Mężykowski Radosław

Klasa VI d

 1. Nikoletta Grams
 2. Nikola Ruczyńska
 3. Julia Kwiatkowska

Najlepsi uczniowie ze średnią 5,5 i wyżej oraz wzorowym zachowaniem otrzymali także statuetki za wysokie wyniki w nauce. Byli to:

Klasa VI a

 1. Aleksandra Paturalska
 2. Maria Nowakowska
 3. Błażej Nawrocki
 4. Natalia Nisgorska

Klasa VI b

 1. Julia Drumińska
 2. Zuzanna Wasielewska

Klasa VI c

 1. Leśniewski Błażej
 2. Perowicz Małgorzata

Klasa VI d

 1. Nikoletta Grams
 2. Nikola Ruczyńska

Statuetkami zostali także uhonorowani uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia sportowe i edukacyjne na szczeblu wojewódzkim i wyższym. Nagrodzono również uczniów, którzy na sprawdzianie klas VI uzyskali stuprocentowy wynik z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego.

Dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas VI podziękowali także rodzicom, którzy w szczególny sposób w ostatnich latach wspomagali działania wychowawcze, szkolne i klasowe.

Głos zabrał także pan Janusz Bielecki, który pogratulował uczniom i ich rodzicom wysokich wyników w nauce, konkursach oraz sporcie i odczytał list od Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, która składała się ze scen, podczas których uczniowie wspominali swój czas spędzony w szkole oraz dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich nauczanie. Krótkie scenki były przeplatane piosenkami w wykonaniu uczennic klas VI.

Apel przygotowali wychowawcy klas VI: pani Joanna Urbańska, pani Małgorzata Waleszkowska, pani Jolanta Nowińska i pani Elżbieta Majder, wicedyrektor Wojciech Nowiński oraz nauczycielka muzyki pani Marlena Komosińska.

Tekst: Joanna Urbańska, Małgorzata Waleszkowska
Foto: Radosław Sekita


 

Bal szóstoklasistów

21 czerwca w naszej szkole odbył się coroczny Bal Szóstoklasistów. Bal przemówieniem rozpoczęła o godz. 1700 pani dyrektor Beata Piątkowska, która życzyła szóstoklasistom wspaniałej zabawy. Zanim jednak zabawa się zaczęła, uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza, do którego przygotowała ich pani Danuta Szuman.

Szóstoklasiści bawili się podczas balu wspaniale i na pewno będą mieli piękne wspomnienia.

Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc przy organizacji balu.

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Mariusz Urbański


 

Dzień Dziecka na sportowo

Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się Turniej Sprawnościowy dla uczniów klas I- III pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”. Celem turnieju było rozbudzanie zainteresowań sportowych, wdrażanie do zasad fair play oraz konfrontacja własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników z innych klas.

Uczniowie musieli zmierzyć się z następującymi konkurencjami:

 • Wyścig z ubieraniem zawodnika
 • Rzut do celu
 • Hokejowy slalom
 • Kozłowanie z przeszkodą
 • Wyścigi na krze

Po zakończeniu każdej konkurencji ogłaszani byli zwycięzcy, natomiast na koniec wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział w turnieju.

W przerwie między konkurencjami dzieci zostały poczęstowane lodami, co wszystkim poprawiło humory i zachęciło do „zdrowej” rywalizacji.

Tekst i foto: Katarzyna Nizgorska


 

Powiatowy konkurs recytatorski

13 maja 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Działdowie odbyły się eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których wzięły udział cztery uczennice naszej szkoły.

W kategorii klas I – III szkół podstawowych jedna z nich – Zofia Kryszkiewicz z klasy III b otrzymała wyróżnienie.

Natomiast w kategorii klas IV – VI Julia Waleszkowska z klasy V c zajęła III miejsce.

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Karol Wrombel


 

Święto Rodziny

Z okazji Święta Rodziny uczniowie klasy III c pod opieką Teresy Jagielskiej przygotowali i przedstawili część artystyczną. Uroczystość odbyła się 13 czerwca 2016 roku w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.

Dzieci śpiewały piosenki dla mamy i taty, dziadków i rodzeństwa. Laureatki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego prezentowały wiersze pt. „Brat” Doroty Gellner i „Jak tu ciemno” Danuty Wawiłow. Dzieci przyznały swoim rodzicom certyfikaty – Super Mamy i Super Taty, a babciom i dziadkom – dyplomy Super Babci i Super Dziadka.

To było dla wszystkich miłe, radosne i pełne wzruszeń popołudnie.

Tekst i foto: Teresa Jagielska


 

Wycieczka do Warszawy

Dnia 10 czerwca 2016 roku uczniowie klasy 3 b i 3 c wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Nad przebiegiem wyjazdu i bezpieczeństwem dzieci czuwały panie: Teresa Jagielska, Anna Kostrubała, Małgorzata Waleszkowska, Teresa Kaczorowska oraz Magdalena Zawacka.

Podczas dwugodzinnego zwiedzania uczniowie zobaczyli najpiękniejsze zbytki stolicy. Towarzyszył im przewodnik, który bardzo ciekawie o nich opowiadał. Wszyscy z zainteresowaniem go słuchali. Zwiedzanie rozpoczęto od Zamku Królewskiego. Następnie uczniowie powędrowali na ul. Świętojańską, gdzie mieści się Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela. Wkrótce poszli też na tzw. „Górę Gnojną”. Dawniej znajdowało się tam wysypisko śmieci, które częściowo zabierała Wisła. Teraz z tego miejsca roztacza się piękny widok. Następnie wszyscy pośpieszyli na Rynek Starego Miasta. Po środku placu zobaczyli pomnik Warszawskiej Syrenki. Niedaleko mieści się restauracja „Bazyliszek”, nad wejściem której wisi podobizna potwora. Przewodnik opowiedział dzieciom o nim legendę. Niebawem znaleźli się przy Barbakanie i pomniku Małego Powstańca, Traktem Królewskim przeszli obok Pałacu Prezydenckiego. Następnie uczniowie mieli okazję bawić się w salach Centrum Nauki Kopernik, które inspirowały dzieci do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Po ciepłym posiłku zjedzonym w Macdonaldzie kolejną atrakcją była przejażdżka metrem. Następnie uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu Stadionu Legii.

Wycieczka do Warszawy upłynęła pod znakiem dobrej zabawy, przez co z pewnością zostanie na długo w pamięci trzecioklasistów.

Tekst i foto: Teresa Jagielska


 

Wycieczka do Nowej Holandii

W dniu 7.06.2016 uczniowie z klasy I a i klasy I f pod opieką Aleksandry Trzaskalskiej, Teresy Kaczorowskiej, Anny Kowalkowskiej i kierownika wycieczki Ewy Świniarskiej wybrali się do Nowej Holandii. Uczniowie zwiedzili mini zoo, ptaszarnię, kopalnię złota, osadę Wikingów, wyspę iluzji, płynęli tramwajem wodnym, bawili się w parku rozrywki. Na ścieżce edukacyjnej poznali wiele zwierząt prehistorycznych i usłyszeli ich odgłosy co sprawiało ogromne wrażenie dzieci. To była bardzo udana wycieczka , a przy tym dopisała nam pogoda- tak mówiły dzieci.

Tekst i foto: Aleksandra Trzaskalska


 

XIV Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne

13 kwietnia w naszej szkole odbyły się eliminacje XIV Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych. Wyłoniono czwórkę reprezentantów: Nikolę Grams, Oskara Januszewskiego, Błażeja Nawrockiego, Radosława Mężykowskiego. 19 maja odbyły się zawody, w których uczestniczyło ponad 250. uczniów szkół podstawowych. Wśród laureatów znaleźli się Błażej Nawrocki i Radosław Mężykowski. Na uroczystej gali, która odbyła się 14 czerwca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Tekst: I. Dzida
Foto: Małgorzata Nawrocka


 

XVI MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA UCZNIÓW KLAS TRZECICH W DZIAŁDOWIE

24 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Działdowie odbyła się już XVI edycja Międzyszkolnej Olimpiady Matematycznej Uczniów Klas Trzecich. Konkurs, jak co roku przygotowały nauczycielki tej szkoły. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia się i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi, a także nawiązanie współpracy między nauczycielami powiatu działdowskiego.

W tym roku szkolnym w olimpiadzie matematycznej wzięło udział 24 najlepszych matematyków z klas trzecich powiatu działdowskiego. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Młynarczuk, Maria Karbowska, Karol Komoszyński i Kacper Skrzypczyk.

Najlepszym matematykiem naszej szkoły w XVI MIĘDZYSZKOLNEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ UCZNIÓW KLAS TRZECICH w Działdowie okazał się Jakub Młynarczuk, uczeń klasy IIIb, który zajął III miejsce. Pozostali uczniowie naszej szkoły również doskonale poradzili sobie z zdaniami.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy, w szczególności Jakubowi.

Tekst i foto: Anna Kostrubała


 

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”

Dnia 10 czerwca 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Lidzbarku przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, której jednym z celów było zainicjowanie mody na czytanie i pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.

W związku z tym wszyscy uczniowie klas I – VI ubrani w tym dniu na biało po drugiej lekcji udali się na przerwę ze swoimi książkami. Po dzwonku o godz. 950 ustawili się na boisku szkolnym klasami jeden obok drugiego, łącząc się trzymanymi w rękach książkami.

O godzinie 1000 na dany znak wszyscy zaczęli czytać swoje książki, po czym każdy uczestnik imprezy zapisał na boisku tytuł swojej pozycji.

Chętne klasy wykonały także transparenty z hasłami, ukazującymi, że dzieci czytają.

W akcji wzięło udział 430 uczniów wraz z nauczycielami.

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Jakub Burzyński – uczeń kl. VI b


 

Dzień Dziecka w klasie I b

Dzień Dziecka uczniowie klasy I b świętowali w pizzerii „Przystań”. Każde dziecko otrzymało duży kawałek pizzy i soczek. Dzieci zjadły i wypiły wszystko z wielkim apetytem. Następnie zaśpiewały kilka piosenek i zadowolone wróciły do szkoły. To był wspaniały dzień i dzieci już zapowiedziały, że w przyszłym roku w Dzień Dziecka też przyjdą na pizzę.

Tekst i foto: Małgorzata Przybylska


 

Wycieczka Kraków –Zakopane –Wieliczka

Uczniowie klas: VIa, VIb oraz VId uczestniczyli w kilkudniowej wycieczce do Zakopanego, która odbyła się w dniach od 10 do 13 maja 2016r. Kierownikiem wycieczki była p. Jolanta Nowińska, która wraz z opiekunami : p. Marleną Komosińską, p. Elżbietą Wawrzonkowską, p. Elżbietą Węglewską oraz p. Elżbietą Majder zorganizowała wycieczkę. Program wycieczki był bardzo ciekawy i dzięki odpowiedniej pogodzie udało się nam go zrealizować. Pierwszego dnia po drodze do Zakopanego zwiedziliśmy Kraków (Stare Miasto oraz Wawel).

Wieczorem zameldowaliśmy się w pensjonacie w Białym Dunajcu „U Janiny”. Następnego dnia wyjechaliśmy do Zakopanego, aby zwiedzać Krupówki, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Poznaliśmy też naszego przewodnika, który okazał się bardzo zabawny. Dużą atrakcją tego dnia było podziwianie pięknych widoków z Gubałówki oraz przejazd wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu. Trzeciego dnia wybraliśmy się na spacer do Doliny Kościeliskiej. Wszystkim dopisywały dobre humory i szybko dotarliśmy do Wąwozu Kraków. Mamy pamiątkowe zdjęcia z tego niezwykłego miejsca. Po wyprawie do Doliny Kościeliskiej zmęczeni, ale radośni wybraliśmy się na basen termalny w Bukowinie Tatrzańskiej. Największą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie. Wieczorem mieliśmy okazję odpocząć i porozmawiać przy ognisku lub tańczyć na dyskotece. Ostatniego dnia po spakowaniu się wyruszyliśmy z pensjonatu do Muzeum Wieliczki. Miejsce to również bardzo nam się podobało.

Powróciliśmy do Lidzbarka zadowoleni i pełni wrażeń oraz miłych wspomnień. Z pewnością znajdą się wśród nas tacy, którzy będą chcieli powrócić w te magiczne miejsca, które wspólnie zwiedzaliśmy.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


 

Gimnazjaliści pierwszoklasistom

18 maja 2016 roku dzieci z klasy I b oraz I f wraz z wychowawczyniami: panią Małgorzatą Przybylską i panią Ewą Świniarską zostały zaproszone do lidzbarskiego gimnazjum na przedstawienie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”. Uczniowie gimnazjum pod opieką pani Lidii Ostrowskiej przygotowali dla dzieci nie tylko samo przedstawienie, ale również na zakończenie odbył się krótki konkurs wiedzy na temat obejrzanego spektaklu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Został również ogłoszony konkurs plastyczny na temat ulubionej postaci z bajki. Prace konkursowe zostaną ocenione przez aktorów, a następnie zostaną przyznane nagrody za najciekawsze prace. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie oraz konkursy. Wróciły do szkoły bardzo zadowolone.

Tekst i foto: Małgorzata Przybylska


 

Święto Ziemi

Z okazji nadejścia wiosny i Święta Ziemi 6 maja w naszej szkole odbył się apel pod hasłem „Jak rozweselić Ziemię?” Przygotowali go uczniowie klasy II e i II f pod kierunkiem pani Barbary Urbańskiej i pani Teresy Pawlak. Dzieci wierszem i piosenką przedstawiły zebranym trudny temat obowiązku ochrony środowiska i segregacji śmieci. Scenografię oraz kolorowe stroje dla dzieci przygotowały wychowawczynie wraz z rodzicami dzieci. Chór Biedronki pod kierunkiem pani Magdaleny Zawackiej i pani Aleksandry Trzaskalskiej zaśpiewał kilka piosenek o tematyce ekologicznej i tym samym uświetnił cały występ.

Tekst: Teresa Pawlak
Foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych

21 maja na stadionie miejskim w Lidzbarku odbyły się Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych, w których wzięły udział cztery szkoły Gminy Lidzbark. Ich celem było wyłonienie mistrzów w poszczególnych konkurencjach, takich jak: skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 60 m oraz 400 m. Uczniowie brali udział w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, za wyjątkiem sztafety.

Organizatorem Igrzysk była Szkoła Podstawowa Lidzbarku, a w przygotowaniu ich brali udział: dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska, wicedyrektor pan Wojciech Nowiński, pani Anna Kowalkowska, pani Danuta Szuman, pan Mariusz Urbański, pani Anetta Paturalska, pani Aldona Kordalska, pani Katarzyna Nizgorska i pani Ewelina Janicka.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Burmistrz Lidzbarka pan Maciej Sitarek, Dyrektor ZEASiP-u pan Zygmunt Osmański i dyrektor MOSIR-u pan Krzysztof Kopowski. Jak co roku podczas otwarcia Igrzysk wsparła nas Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku pod kierownictwem kapelmistrza pana Grzegorza Orłowskiego, która poprowadziła przedstawicieli szkół podstawowych, startujących w zawodach.

Igrzyska zakończyły się sztafetą reprezentacji wszystkich szkół. Oto jej wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lidzbarku
II miejsce – Szkoła Podstawowa SP Dłutowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa Kiełpinach
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Bryńsku

Nagrody dla najlepszych zawodników Igrzysk ufundował Burmistrz Lidzbarka pan Maciej Sitarek.

Wyniki XIV Gminnych Igrzysk Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Anna Kowalkowska i Katarzyna Nizgorska


 

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego Masters of English

17 maja w Szkole Podstawowej w Lidzbarku po raz trzeci odbył się konkurs Masters of English. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów ze szkół podstawowych w Dłutowie, Lidzbarku, Bryńsku, Wąpierska, Kiełpin oraz Słupa.

CELE KONKURSU

 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli,
 • popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej,
 • podniesienie poziomu umiejętności językowych,
 • wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.

Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązywali test gramatyczno –leksykalny sprawdzający ich umiejętności językowe. Oto najlepsi:

I miejsce –Julia Drumińska, Maria Nowakowska (SP Lidzbark)
II miejsce – Paulina Olszewska (SP Wąpiersk)
III miejsce –Izabela Szostek (SP Dłutowo)

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali soki, długopisy oraz plany lekcji ufundowane przez pana Roberta Kowalkowskiego, Prezesa Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie. Dekorację do tego konkursu przygotowała pani Marlena Komosińska wraz z uczennicami uczęszczającymi na kółko plastyczne.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Apel z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

5 maja 2016 roku uczniowie klas IV – VI zebrali się, aby uczcić wielkie dla wszystkich Polaków wydarzenie. Była nim 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Podczas apelu, który był żywą lekcji historii, młodzi aktorzy przenieśli widzów w odległe czasy, minione wieki, by słowem i piosenką przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia, związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Podczas apelu wystąpili uczniowie klasy VIa i VIb: Aleksandra Paturalska, Maria Nowakowska, Karolina Budna, Miłosz Pingot, Juliusz Kitewski, Michał Pawlak, Zuzanna Kordalska, Sandra Nadolska, Julia Drumińska i Jakub Burzyński oraz chór szkolny pod kierunkiem pani Marleny Komosińskiej, która przygotowała również scenografię. Organizatorami apelu były: pani Jolanta Nowińska i pani Małgorzata Waleszkowska.

Dzięki tej żywej lekcji historii data 3 maja 1791 roku już dla żadnego ucznia naszej szkoły nie powinna być pustą, nic nieznaczącą datą. Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu!

Tekst: Małgorzata Waleszkowska
Foto: Mariusz Urbański


 

Wycieczka do Brodnicy klasy Ib i Ig

26 kwietnia uczniowie klasy I b oraz I g wraz z wychowawczyniami panią Małgorzatą Przybylską oraz panią Katarzyną Czaplińską oraz opiekunkami panią Anną Kowalkowską i panią Teresą Kaczorowską byli na wycieczce w Brodnicy. Na początku dzieci przez trzy godziny bawiły się w „Mini Disco”, gdzie miały możliwość zabawy w świecie kolorowych kulek. Następnie przybyły do „Grodu Foluszek”, gdzie poznały życie ludzi średniowiecza. Uczniowie mogli tam lepić z gliny, strzelać z kuszy, pracować w kuźni i stolarni oraz uczyć się walki na miecze. Była to świetna zabawa, a jednocześnie ciekawa lekcja historii. Przez bezpośredni kontakt z dawnymi przedmiotami i urządzeniami dzieci wzbogaciły swoją wiedzę i umiejętności. Wróciły do domów bardzo zadowolone.

Tekst i foto: Małgorzata Przbylska


 

VIII Gminna Olimpiada Matematyczna dla klas III „Jednorożec 2016”

29 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III „Jednorożec 2016”. Była to już ósma edycja tego konkursu. Wzięło w niej udział 13-ścioro reprezentantów szkół z terenu Gminy Lidzbark tj. szkoły w Dłutowie, Bryńsku, Słupie oraz Lidzbarku. Celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów oraz promowanie ich uzdolnień. Uczestnicy zmagali się z ośmioma zadaniami wymagającymi dużej jak na ten wiek wiedzy matematycznej oraz logicznego myślenia.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki klas I-III: panią Annę Kostrubałę i panią Katarzynę Czaplińską, a nad jego organizacją czuwała wicedyrektor Maria Tonkowicz.

Zwycięzcami olimpady zostali:

I miejsce – Jakub Młynarczuk (SP Lidzbark, klasa IIIb)

II miejsce – Karol Komoszyński ( SP Lidzbark, klasa IIIb)

III miejsce – Kacper Skrzypczyk (SP Lidzbark, klasa IIIb)

Wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie odebrali z rąk pani wicedyrektor Marii Tonkowicz pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody w postaci książek oraz pamiątkowych skarbonek, natomiast pozostali uczniowie upominki ufundowane przez pana Roberta Kowalkowskiego Prezesa Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie.

Laureaci olimpiady oraz zajmująca IV miejsce uczennica klasy IIIb Maria Karbowska zakwalifikowani zostali się do udziału w Powiatowej Mini – Olimpiadzie Matematycznej Klas Trzecich, która odbędzie się w Działdowie.

Organizatorzy życzą laureatom wielu dalszych sukcesów.

Tekst i foto: Katarzyna Czaplińska


 

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap powiatowy

28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbył się powiatowy etap Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorem była pani dyrektor Beata Piątkowska i wicedyrektor Wojciech Nowiński. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Lidzbarka pan Maciej Sitarek, który był także jego współorganizatorem.

Celem turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Drużyny reprezentujące gminy powiatu działdowskiego rywalizowały ze sobą w takich konkurencjach jak: test z przepisów ruchu drogowego i wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód.

Sędzią głównym turnieju był mł. asp. Mariusz Szybicki, a wspomagali go: mł. asp. Katarzyna Rogozińska, asp. Małgorzata Paprotna oraz asp.szt. Tomasz Gawryński.

Wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdzał ratownik medyczny pan Tomasz Mańka.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Lidzbarku
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niechłoninie
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa im. K. Małłka w Narzymiu

Najlepszym zawodnikiem turnieju została uczennica SP w Lidzbarku – Gabriela Szulkowska.

Pozostałymi uczniami wchodzącymi w skład lidzbarskiej podstawówki byli: Sandra Na-dolska, Miłosz Pingot i Łukasz Pilanz. Opiekunem uczniów SP w Lidzbarku jest pan Wojciech Nowiński.

W kategorii gimnazja:

I miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
II miejsce – Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie
III miejsce – Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
IV miejsce – Gimnazjum w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Księżym Dworze
V miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach
VI miejsce – Gimnazjum w Narzymiu

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid Witkowski, uczeń Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie

Nagrody dla swoich drużyn ufundowały poszczególne gminy, natomiast Starostwo Powiatowe było sponsorem nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.

Bardzo dziękujemy także panu Robertowi Kowalkowskiemu Prezesowi Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie za wsparcie rzeczowe przy organizacji turnieju.

Drużyny, które zajęły I miejsce będą reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim, który odbędzie się 12 i 13 maja w Elblągu.

Gratulujemy im i trzymamy kciuki!

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny

22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku odbył się gminny etap Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zorganizowany przy współpracy z Burmistrzem Lidzbarka panem Maciejem Sitarkiem, który był także sponsorem nagród.

Turniej rozpoczął się testem, dotyczącym przepisów ruchu drogowego. Sędzią głównym turnieju był mł. asp. Mariusz Szybicki, który oceniał umiejętności uczniów jeżdżących po torze przeszkód i w miasteczku ruchu drogowego. Wspomagały go mł. asp. Katarzyna Rogozińska i asp. Małgorzata Paprotna.

Uczestnicy turnieju musieli także wykazać się znajomością wiedzy z zakresu udzie-lania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ich wiedzę sprawdzała szkolna pielęgniarka pani Aldona Kordalska.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Lidzbarku

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dłutowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Bryńsku

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Kiełpinach i Szkoła Podstawowa w Wąpiersku

W kategorii gimnazja:

I miejsce zajęło Gimnazjum w Lidzbarku

II miejsce – Gimnazjum w Dłutowie

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Miłosz Pingot – uczeń SP w Lidzbarku oraz Bartosz Maciejewski – z Gimnazjum w Lidzbarku.

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Woda to skarb

4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbył się konkurs ekologiczny pt. „Woda to skarb”. Składał się on z w dwóch etapów. Jako pierwszy odbył się etap klaso-wy, podczas którego wychowawcy klas sprawdzali poziom wiedzy uczniów poprzez rozwiązanie przez nich zagadek oraz testu wiedzy o wodzie. Trzej najlepsi uczniowie z każdej klasy zostali zakwalifikowani do etapu II – szkolnego, który został przeprowa-dzony poziomami tj. oddzielnie klas I, II, III i składał się z sześciu konkurencji. Pierwszą konkurencją były kalambury, drugą – krzyżówka, a trzecią była ustna częścią konkursu, podczas której zawodnicy z każdej drużyny odpowiadali na trzy wylosowane pytania. Natomiast czwarta konkurencja była ćwiczeniem praktycznym – uczniowie odgadywali po smaku „Czy coś w tej wodzie jest?”, w piątej zaś układali puzzle. Ostatnią konkurencją był test pisemny wspólnie rozwiązywany przez zawodników z każdej klasy.

Atmosfera panująca podczas konkursu była niepowtarzalna i niezapomniana!

Organizatorami konkursu były: pani Katarzyna Nizgorska, pani Wioletta Roch, pani Bożena Tejs i pani Ewelina Wojciechowska.

Po podliczeniu wszystkich punktów poszczególne klasy zajęły następujące miejsca:

Klasy I

I miejsce – klasa I G

II miejsce – klasa I F

III miejsce – klasa I C

Wyróżnienie: klasa I D, klasa I B, klasa I E i klasa I A

Klasy II

I miejsce – klasa II D

II miejsce – klasa II A

III miejsce – klasa II F

Wyróżnienie: klasa II B, klasa II C, klasa II E

Klasy III

I miejsce – klasa III A

II miejsce – klasa III D

III miejsce – klasa III C

Wyróżnienie: klasa III B

Tekst i foto: Ewelina Wojciechowska


 

WYCIECZKA DO BRODNICY

Dnia 15.04.2016 odbyła się wycieczka autokarowa do Brodnicy. W wycieczce wzięło udział 45 dzieci z klasy I a i I f . pod opieką nauczycieli : p. Ani Kowalkowskiej ,
p. Małgorzaty Waleszkowskiej, p. Teresy Kaczorowskiej i p. Aleksandry Trzaskalskiej. Kierownikiem wycieczki była p. Ewa Świniarska.

W pierwszej kolejności zwiedziliśmy 4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego. Dzieci mogły obejrzeć broń oraz pojazdy wojskowe. Dużą atrakcją było strzelanie do celu. Następnie wszyscy udaliśmy się do upragnionej „Sali zabaw”. Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, która przywitała naszą grupę i oznajmiła o umowach i zasadach jakie panują podczas owego pobytu w sali. Następnie czym prędzej udaliśmy się do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży i obuwia ruszyliśmy do zabawek, które już na nas czekały. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. W trakcie pobytu w centrum zabaw ciekawą niespodzianką okazało się malowanie buziek. Dzieciaki z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcie korzystając także z mini pojazdów- samochodzików. Atrakcją były również zabawy z panią, która tańczyła z dziećmi. Każdy kto poczuł zmęczenie mógł skorzystać z zacisznego kącika w którym można było odpocząć i się napić.

Pobyt bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania się z tym magicznym i bajkowym miejscem. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wsiedliśmy do autobusu, który przybył do Lidzbarka około godz. 15.00.

Tekst i foto: Aleksandra Trzaskalska


 

Noc gier

1 kwietnia 2016 roku od godz. 19.oo do 23.00 w naszej szkole odbyła się Noc gier. W imprezie tej brali uczniowie klas piątych i szóstych. Program imprezy był bardzo różnorodny i ciekawy. Na uczniów czekało mnóstwo atrakcji. Uczniowie mieli okazję skorzystać z następujących sal: Sala kinowa – opiekun:p. Jolanta Nowińska, Salon gier komputerowych – opiekunowie: p. Joanna Urbańska oraz pan wicedyrektor Wojciech Nowiński, Gry stolikowe – opiekun: p. Anetta Paturalska, Rozgrywki sportowe – opiekun: p. Mariusz Urbański oraz p. Anna Kowalkowska. Ponadto w czasie tej imprezy nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: p. Elżbieta Majder, p. Dorota Fryza oraz p. Jolanta Kordalska. W przeprowadzeniu imprezy pomagał również pracownik obsługi – p. Alina Dyrcz. Nad całością czuwała pani dyrektor Beata Piątkowska, która z zaangażowaniem brała udział w sportowych rozgrywkach oraz fotografowała cała imprezę. Uczniowie bardzo chętnie grali w gry planszowe oraz komputerowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się duże warcaby umieszczone na podłodze, które były prawdziwą atrakcją tego wieczoru. Sportowcy chętnie grali w piłkę nożną, piłkę ręczną oraz siatkówkę. Udowodnili, że sporty drużynowe nie mają dla nich żadnych tajemnic, a współpraca w drużynie może być prawdziwą przyjemnością. Kinomaniacy natomiast miło spędzili czas w sali nr 13, w której można było obejrzeć film pt. Władca pierścieni. W czasie przerw wszyscy przebywali w wyznaczonych klasach, gdzie można było odpocząć i naładować baterie do dalszej zabawy. Impreza zakończyła się o godz. 23.00. Miło spędzone chwile na pewno pozostaną w pamięci uczestników na długo, a pomysł zorganizowania Nocy gier zapewne zostanie wykorzystany w następnym roku szkolnym.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Beata Piątkowska


 

Szkolny konkurs recytatorski

23 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się coroczny Szkolny Konkurs Recytatorski, nad przebiegiem którego czuwała pani wicedyrektor Maria Tonkowicz. Występy uczestników konkursu były bardzo dynamiczne, a repertuar wyjątkowo różnorodny.

Umiejętności recytatorskie prawie 70 uczniów oceniało jury w składzie: pani Halina Mroczek, pani Irena Romulewicz i pani Daniela Gawińska, które zadecydowało, że uczniami, którzy będą reprezentować naszą szkołę, bibliotekę oraz świetlicę szkolną w „I Lidzbarskich spotkaniach z poezją 2016” w MGOK w Lidzbarku są:

W kategorii klas I – III:

Zofia Kryszkiewicz z klasy III b – szkoła

Nikola Stenkel z klasy III c – szkoła

Nina Sosnowska z klasy I a – szkoła

Zuzanna Antkiewicz z kl. III c – biblioteka szkolna

Olga Nowińska z klasy II a – biblioteka szkolna

Hanna Lemańska z klasy II d – świetlica szkolna

W kategorii klas IV – VI:

Julia Drumińska z klasy VI b – szkoła

Zuzanna Wasielewska z klasy VI b – szkoła

Aleksander Shahbazyan z V b – szkoła

Julia Waleszkowska z kl. V c – biblioteka szkolna

Ponadto jury przyznało także wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu:

Filipowi Ostrowskiemu z kl. III b
Oliwii Świtkowskiej z kl. III a
Januszowi Wysockiemu z kl. I d
Julicie Poterała z kl. I a
Julii Cichockiej z kl. c
Amelii Wardowskiej z kl. I b
Gabrieli Zdanowicz z kl. II b

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


 

CIEKAWE EKSPERYMENTY

10 marca w klasie I a odbyła się wspaniała lekcja przeprowadzona przez specjalnie za-proszonego gościa pana Macieja Templina. Pan Templin przygotował kilka prostych ekspe-rymentów w formie ćwiczeń uczniowskich, pokazów i obserwacji umożliwiających poznanie podstawowych właściwości powietrza. Następnie wspólnie z dziećmi wyciągane były wnioski z doświadczeń.

Zabawy badawcze z powietrzem okazały się bardzo ciekawe i atrakcyjne dla dzieci. Poznając właściwości powietrza świetnie się bawiły oraz wiele się nauczyły.

Tekst i foto: Aleksandra Trzaskalska


Szałamaja 2016

W dniach 11 – 12 marca 2016 roku Zuchy „Wesołe Promyczki” oraz harcerze z drużyny „Wataha” uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Szałamaja 2016” w Kwidzynie. Każda z drużyn zaśpiewała po dwie harcerskie piosenki. „Wesołe Promyczki” wyśpiewały III miejsce.

Poza tym w wolnym czasie harcerze wraz z opiekunami – druhną Aleksandrą Trzaskalską, druhną Ewą Świniarską i druhną Dorotą Fryzą zwiedzili zamek oraz muzeum w Kwidzynie. Natomiast do późnych godzin wieczornych pląsali na sali gimnastycznej w szkole, w której nocowali.

Tekst i foto: Dorota Fryza


 

Dzień Kobiet

8 marca w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Słowem, tańcem i piosenką podziękowano kobietom za ich serce, za to że są z nami w każdym dniu naszego życia – w tym dobrym, ale i w tym złym. Wszystkim kobietom – tym dużym i także tym małym – chłopcy złożyli życzenia. W zabawnej formie zaprezentowano relacje damsko-męskie, które przeplecione zostały piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego, prowadzonego przez panią Marlenę Komosińską. „Gwoździem programu” okazał się taniec: mix „Jeziora łabędziego” i tańca współczesnego w wykonaniu chłopców z klasy sportowej: R. Cichockiego, K. Karbowskiego, A. Leśniewskiego i A. Najmuły pod kierunkiem pani Danuty Szuman.

Uroczystość przygotowali uczniowie klasy IV b – A. Twardowski, F. Kłosowski, A. Ruciński i O. Drankowska oraz klasy IV d: I. Kowalkowski, P. Laskowski, I. Januszewski i M. Nowiński wraz z wychowawcami: panią Katarzyną Jeziółkowską i panią Anettą Paturalską.

Tekst: Katarzyna Jeziółkowska
Foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Lekcja malarstwa

28 lutego podczas lekcji plastyki uczniowie klasy VI a mieli okazję gościć panią Elżbietę Murawską, emerytowaną nauczycielkę i z zamiłowania artystkę malarkę. Powitała ją pani dyrektor Beata Piątkowska. Pani Murawska przedstawiła uczniom swoje obrazy, narzędzia plastyczne oraz opowiedziała o różnych technikach plastycznych. Na koniec uczniowie malowali martwą naturę pod okiem artystki. Po zakończonych zajęciach pani Elżbiecie delegacja dzieci wręczyła kwiaty.

Raz jeszcze w imieniu uczniów i własnym dziękuję pani Elżbiecie, że przyjęła zaproszenie i zaszczyciła nas swoją obecnością.

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


 

Mamy laureatów!

Nadeszły wreszcie długo oczekiwane wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku może w tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, pochwalić się laureatami dwóch konkursów. Laureatką konkursu z języka angielskiego została Julia Drumińska z klasy VI b, do którego przygotowywała ją pani Jolanta Nowińska. Natomiast laureatem konkursu matematycznego został Oskar Januszewski, również z klasy VI b. Do kon-kursu był przygotowywany przez pana Ireneusza Dzidę.

Tytuł laureata konkursu z matematyki zwalnia pisania pierwszej części sprawdzianu po szóstej klasie (język polski i matematyka), natomiast laureat konkursu z języka angielskiego jest zwolniony z części drugiej sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

Z kolei finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii został Błażej Leśniewski z klasy VI c, przygotowywany przez dr Michała Dzimirę, a uczeń klasy VI a- Mikołaj Karbowski, którego nauczycielką jest pani Danuta Bielecka, uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody.

Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom
oraz życzymy im dalszych sukcesów!

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


 

EKSPERYMENTUJEMY

18 lutego uczniowie klasy I f wraz z wychowawczynią Ewą Świniarską gościli pana Macieja Templina. Zaproszony gość przeprowadził wiele ciekawych doświadczeń i eksperymentów, które następnie omówił wraz z dziećmi. Wspólnie analizowali skutki i wyciągali wnioski. Uczniowie brali czynny udział w zabawie. Taka forma zajęć bardzo spodobała się dzieciom, które nagrodziły gościa gromkimi brawami.

Tekst i foto: Ewa Świniarska


 

Bal karnawałowy

22 stycznia 2016 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku w ferie weszli tanecznym krokiem. W tym dniu odbył się coroczny bal karnawałowy. Starannie przygotowane przez rodziców, bajecznie kolorowe i fantazyjne stroje uczniów ubarwiły salę gimnastyczną. Było na co popatrzeć – dzieci przebrały się za piratów, rycerzy, kowbojów, wróżki, księżniczki, biedronki i innych bohaterów ulubionych bajek. Było wiele śmiechu i radości, i wszyscy świetnie się bawili!

W przerwie balu karnawałowego uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas ferii, aby czas zimowego odpoczynku i relaksu spędzić spokojnie i atrakcyjnie. Zasady te przypomniał uczniom dzielnicowy mł. asp. Andrzej Wąsiewski. Jego rady dotyczyły bezpiecznego zachowania się dzieci podczas zabaw na śniegu, a także zasad bezpiecznego zachowania się w domu i kontaktów z obcymi osobami. Pan Wąsiewski przestrzegał także dzieci przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne.

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


 

Remont klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Lidzbarku

W pierwszym tygodniu ferii zimowych odbył się remont klasy sportowej. Pod czujnym okiem wychowawcy klasy IV d pani Anetty Paturalskiej rodzice uczniów wyremontowali salę lekcyjną numer 12. Do pracy przystąpili państwo Magdalena i Marcin Zawaccy, pan Wojciech Sowiński i pan Kamil Karbowski. W malowaniu lamperii pomagały również mamy: pani Ewa Łozińska, pani Agnieszka Bielińska i pani Anna Mazurowska. Na ścianach klasy pani Magdalena Zawacka wymalowała motywy sportowe.

W ostatnim dniu pracy pomagał także pan Tomasz Paturalski oraz uczniowie szkoły Maksymilian Zawacki i Wiktor Cegiełka.

Prace remontowe dotyczyły szpachlowania, gipsowania, łatania dziur, malowania ścian i sufitu, wyburzenia zakamarka oraz podłączenia instalacji elektrycznej. Dzięki przychylności pani dyrektor Beaty Piątkowskiej do klasy zakupiono nowe meble, telewi-zor, gumolit i tablice korkowe.

Tekst i foto: Magdalena Zawacka


Pages: 1 2

Skip to content